• Lager

  Forrådslager med rørlige ting. Et lager med de riktige hjelpemidlene tjener spesielt til mottak, kommisjonering og spedisjon av material.

 • Lagerbruk

  Lagerbruken er i første rekke avhengig av lagerhallens eller lagerarealets egenskaper. Lagerrommene må være utstyrt slik at de passer til varen som skal oppbevares der. For lagring av kjølevarer trengs f.eks. et lagerrom med kjøleanlegg, slik at varen

 • Lagerbørs

  En nettbasert lagerbørs er en søkemotor for lagerplass. Her kan man finne ledige lagerrom og lagerarealer. Tilbydere bruker plattformen til å legge ut fri kapasitet med all tilhørende informasjon. Bedrifter som har varer, men ikke tilstrekkelige eller

 • Lagerlogistikk

  Lagerlogistikk er en del av logistikken i bedrifter som har lagerhold. Det dreier seg om systematisk oppbevaring og administrering av varer på lager. Som hjelpemiddel til å optimalisere lageradministrasjonen bruker bedriftene spesiell logistikk-programvare.

 • Lagring

  Lagring er oppbevaring av gods av en lagerbedrift.

 • Landtrafikk

  Begrepet landtrafikk omfatter alle typer trafikk som finner sted på fast grunn, altså på landejorden. Konkret kan det være transport av varer på land på veier eller på skinner, altså med lastebil, personbil eller tog.

 • Lastebillast

  Lastebillast er gods som transporteres med lastebil.

 • Lastemeter

  Et normert mål hentet fra trucktrafikken. En lastemeter er 1 meter av lasterommet i en truck i lengderetningen. Med utgangspunkt i bredden på en truck, som er ca. 2,40 m, tilsvarer 1 lastemeter ca. 2,4 kvm (2,40 m bredde x 1 m lengde).

 • Lastested

  Lastestedet er der hvor godset lastes på transportmiddelet. Det betyr vanligvis avsendelsesstedet.

 • LBG

  LBG er en forkortelse for Lukket brukergruppe; på engelsk ”Closed user Group (CUG). LBG betegner en gruppe brukere som har eksklusiv tilgang til ressurser og tjenester. På en frakt- og lasteromsbørs er en LBG f.eks. en intern børs som bare er tilgjengelig

 • Leddvogn

  En truck der forakselen på tilhengeren er montert på en boggi. Således har en leddvogn et dreiepunkt på tilhengerfestet og et dreiepunkt på boggien, noe som gjør kurvekjøring enklere.

 • Likviditetstest

  Likviditet er et synonym for kredittverdighet. Ved en likviditetstest testes et foretaks kredittverdighet, f.eks. hos et kredittopplysningsbyrå.

 • Login

  Når man laster ned programmer fra TIMOCOM, laster man også ned en personlig sikkerhetstilgang/sikkerhetsnøkkel til kundens PC. Etter installasjon og autorisasjon muliggjør denne en enkel autorisert tilgang til TIMOCOMs systemer. Dermed bortfaller inntasting

 • Logistikk

  Logistikk er prosessen for varebevegelse fra bestillingen og frem til utleveringen hos kunden. Herunder kommer alle planleggingsmessige, utførende og kontrollerende tiltak inklusive virkemidler for å oppnå en optimal godsflyt. Deldisipliner er f.eks.

 • Logistikk 4.0

  Logistikk 4,0 refererer til de moderne logistikk som involverer nettverk, digitalisering og databehandling i sky. Følgelig er oppgaven for logistikkavdelingen ikke lenger begrenset - som tidligere - til ren transport, men er avhengig av funksjonell og

 • logistikkarealbørs

  Med en lagerbørs kan man tilby og finne nøyaktig passende lager- og logistikkarealer. Den største online-lagerbørsen i Europa drives av IT-logistikktilbyderen TIMOCOM. Den bidrar til å unngå tomme lagre, utnytte kapasiteten bedre og reagere mer fleksibelt

 • Logistikkette

  Betegner summen av alle forretningsaktiviter som er nødvendige for at et produkt skal finne veien fra produsenten til sluttkunden.

 • Lossested

  Betegnelse på det stedet (leveringspunktet) der varene losses/mottas.

 • LTL ( Less Than Truckload )

  Med LTL ( Less Than Truckload ) mener man en lastebils del-last. Vanligvis søker man etter mere last ved en del-lastet lastebil, slik at transporten blir mer lønnsom. Som et alternativ til en del-last tilbyr man også samlegods. I teorien kan flere del-ladninger

Kjenn bransjen

Abonner nå og motta regelmessig relevante artikler som forenkler jobbhverdagen og utvider forretningshorisonten.


Påmelding til nyhetsbrev

Til toppen