Også transport- og logistikkprosesser kan du organisere raskt og enkelt. Tildeling, gjennomføring og administrasjon av transportoppdrag kan utføres i TIMOCOMs Smart Logistics-system, som har passende programfunksjoner for alle slags behov og digitaliseringsnivåer.

LTL ( Less Than Truckload )

Med LTL ( Less Than Truckload ) mener man en lastebils del-last. Vanligvis søker man etter mere last ved en del-lastet lastebil, slik at transporten blir mer lønnsom. Som et alternativ til en del-last tilbyr man også samlegods.

I teorien kan flere del-ladninger bringe transportøren mer penger enn en full last med samme vekt og volum, men ved ventetid med flere lasting og lossinger kan forsinke den totale transporttiden betraktelig. Ved spesielle hasteleveringer kan det i tillegg skje at en lastebil kjører del-lastet over en lengre avstand.

Del-last i en container kaller man LCL("Less than container load").

Kjenn bransjen

Abonner nå og motta regelmessig relevante artikler som forenkler jobbhverdagen og utvider forretningshorisonten.


Påmelding til nyhetsbrev

Til toppen