• Dellast

  Betegner en last som ikke fyller trucken helt (komplettlast), men bare delvis.

 • Diesel-floater

  En diesel-floater er en polise-ordning som fanger opp variasjoner i dieselprisen. Denne avtales individuelt mellom transportleverandøren og kunden.

 • Disponent

  En disponent utarbeider, koordinerer og overvåker vanligvis en kjøretøyflåtes fraktturer ved spedisjoner.

 • Disposisjon

  Innenfor området handel er disposisjon en organisasjonsenhet som er ansvarlig for at varer kjøpes inn til riktig tid og i riktige mengder.

 • Distribusjon

  (v. lat. distributio = Fordeling) Betegner alle prosessene som skjer mellom produsenter og forhandlere helt frem til konsumenten i avsetningskanalen.

 • DSLV e.V.

  Det tyske forbundet for spedisjon og transport (Deutscher Speditions- und Logistikverband e.V.). Ble grunnlagt i 2003 som en sammenslutning av de to organisasjonene Bundesverband Spedition und Logistik (BSL) og Vereinigung Deutscher Kraftwagenspediteure

 • Dyretransport

  Begrepet dyretransport betyr transport av levende dyr per lastebil, personbil, tog, skip eller fly.

Kjenn bransjen

Abonner nå og motta regelmessig relevante artikler som forenkler jobbhverdagen og utvider forretningshorisonten.


Påmelding til nyhetsbrev

Til toppen