• Tank

  En tank er en beholder for lagring av væsker, som oftest i form av en kvader eller en sylinder.

 • Tender

  Tender er det engelske ordet for anbud. Utlysning av anbud er en del av prosessen for tildeling av oppdrag, der potensielle bydere oppfordres til å legge inn et bud.

 • Termo

  Betegner transport av temperaturømfindtlig gods, særlig gods som skal holdes varmt.

 • Tidvindustyring

  Målet for tidvindustyring er først og fremst å unngå ventetid foran laste- og lossestedet. For at en spedisjon eller en sjåfør skal få losse lasten for eksempel ved et supermarked, må det bookes en avtale via en portal (tidsvindustyring-systemet). I portalen

 • TIMOCOM

  TimoCom Soft- und Hardware GmbH ble grunnlagt i 1997 og er en IT-leverandør for alle bedrifter som har med transport å gjøre. Med et stort team av internasjonale medarbeidere tilbyr TimoCom to europeiske oppdragsplattformer: TC Truck&Cargo®, den ledende

 • TIMOCOM Assist

  Kundetelefon for alle temaer i transportbransjen. TIMOCOMs spesialister hjelper kundene ved spørsmål om produkter og fakturaer, og gir informasjon om frakttilbud og om den aktuelle utviklingen i transportbransjen. Slik får du all informasjon du trenger

 • TIMOCOM Identify

  Hvis TIMOCOM-kunder er i tvil om identiteten til nye forretningspartnere, kan TIMOCOM Identify gjøre nærmere undersøkelser. Eksperter fra TIMOCOM sjekker potensielle forretningspartnere og kontroller dokumentasjonen.

 • TIMOCOM Secure

  TIMOCOMs sikkerhetspakke. Dette sikkerhetsnettet omfatter Login, sikkerhetssjekken av nye kunder, customer controlling, TIMOCOM Identify, IT-sikkerhet, TIMOCOM CashCare og en sikkerhetssjekk med tilhørende hjelp. Dette er tiltak for å gjøre TIMOCOMs programmer

 • TIMOCOM to go

  Alle TC Truck&Cargo®-kunder kan innhente informasjon om aktuelle lasteroms- og fraktilbud enkelt og fleksibelt via mobiltelefonen mens de er på ute på tur. Dessuten kan TIMOCOMs eksperter legge inn kjøretøytilbud i børsen etter konsultasjon per telefon.

 • Tipp

  Spesielt åpent karosseri på en truck. Karosseriet har et lasteplan som kan tippes bakover og/eller til siden (med sidevegger som kan åpnes) eller en senkning som kan tippes bakover, og som har vegger som er høye og faste på sidene. Tipper brukes for det

 • Tomkjøring

  Tomkjøring med et transportkjøretøy er kjøring uten noen frakt. Alle turer med en lastebil uten last regnes som tomkjøring. Dette kan forårsake betydelige kostnader. Firmaet TIMOCOM bidrar til å redusere tomkjøring med Europas største frakt- og lasteromsbørs

 • Transport

  Med transport menes frakt av gods (godstrafikk) eller personer (persontrafikk).

 • Transportbarometer

  Transportbarometeret fra TIMOCOM er en markedsindikator. Det viser den aktuelle tilbudssituasjonen av frakt- og lasteromskapasitet på det europeiske veitransportmarkedet. Det kan være nyttig ved prisforhandlinger og som orientering for å finne markedsprisen.

 • Transportbedrift

  Med transportbedrift menes et foretak som transporterer gods til bestemmelsesstedet for godset.

 • Transportnettsted, hjemmeside om transport

  Med transportnettsted menes internettsiden til en tilbyder av transporttjenester. Der finner man for eksempel informasjon om firmaet, vognparken eller tjenestene de tilbyr.

 • Transportoppdrag

  Hvis en transportbedrift har tatt på seg en transport, sendes et tilhørende transportoppdrag fra speditøren til transportbedriften. Dette inneholder alle viktige opplysninger, som f.eks. avsender og mottaker, datoer med eventuelle tidsrammer, lastemeter,

 • Transportstyringssystem

  Et transportstyringssystem (TM-system) er et verktøy for disponenter. Med transportstyringssystemet kan disponenten bearbeide og administrere oppdrag fra produsenten/lasttilbyderen. I systemet kan man planlegge turer og ruter. Man kan også se hvor stor

 • Truck

  Kalles i dagligtale også ”Lastebil”. Denne betegnelsen omfatter motorkjøretøy som i første rekke er egnet til transport av gods. Bak førerhuset befinner det seg en oppbygning for slikt gods.

 • TruckerFreunde e.V.

  Er hovedsakelig et forum for lastebilsjåfører og deres venner. Det tyskspråklige forumet ble grunnlagt i 2003 og er et sted man kan ta opp temaer som angår transportbransjen blant kollegaer.

 • Truckoppbygging

  Betegner forskjellige truckoppbygginger som f.eks. presenning, bagasjerom.

 • Trucktype

  Betegner ulike trucktyper som f.eks. vogntog, leddvogn.

 • Tunggods

  Betegnelse på ekstremt tungt eller uvanlig langt, bredt eller høyt lastegods som ikke kan transporteres uten hjelpemidler som f.eks. kraner eller jekker.

 • Tungtransport

  Tungtransport er transport av ekstremt tungt gods.

Kjenn bransjen

Abonner nå og motta regelmessig relevante artikler som forenkler jobbhverdagen og utvider forretningshorisonten.


Påmelding til nyhetsbrev

Til toppen