skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V
 • Tank

  En tank er en beholder for lagring av væsker, som oftest i form av en kvader eller en [...]

 • Tender

  Tender er det engelske ordet for anbud. Utlysning av anbud er en del av prosessen for tildeling av oppdrag, der potensielle bydere oppfordres til å legge inn et [...]

 • Termo

  Betegner transport av temperaturømfindtlig gods, særlig gods som skal holdes [...]

 • Tidvindustyring

  Målet for tidvindustyring er først og fremst å unngå ventetid foran laste- og lossestedet. For at en spedisjon eller en sjåfør skal få losse lasten for eksempel ved et supermarked, må det bookes en [...]

 • TIMOCOM

  TimoCom Soft- und Hardware GmbH ble grunnlagt i 1997 og er en IT-leverandør for alle bedrifter som har med transport å gjøre. Med et stort team av internasjonale medarbeidere tilbyr TimoCom to [...]

 • TIMOCOM Assist

  Kundetelefon for alle temaer i transportbransjen. TIMOCOMs spesialister hjelper kundene ved spørsmål om produkter og fakturaer, og gir informasjon om frakttilbud og om den aktuelle utviklingen i [...]

 • TIMOCOM Identify

  Hvis TIMOCOM-kunder er i tvil om identiteten til nye forretningspartnere, kan TIMOCOM Identify gjøre nærmere undersøkelser. Eksperter fra TIMOCOM sjekker potensielle forretningspartnere og [...]

 • TIMOCOM Secure

  TIMOCOMs sikkerhetspakke. Dette sikkerhetsnettet omfatter Login, sikkerhetssjekken av nye kunder, customer controlling, TIMOCOM Identify, IT-sikkerhet, TIMOCOM CashCare og en sikkerhetssjekk med [...]

 • Tipp

  Spesielt åpent karosseri på en truck. Karosseriet har et lasteplan som kan tippes bakover og/eller til siden (med sidevegger som kan åpnes) eller en senkning som kan tippes bakover, og som har [...]

 • Tomkjøring

  Tomkjøring med et transportkjøretøy er kjøring uten noen frakt. Alle turer med en lastebil uten last regnes som tomkjøring. Dette kan forårsake betydelige kostnader. Firmaet TIMOCOM bidrar til å [...]

 • Transport

  Med transport menes frakt av gods (godstrafikk) eller personer [...]

 • Transportbarometer

  Transportbarometeret fra TIMOCOM er en markedsindikator. Det viser den aktuelle tilbudssituasjonen av frakt- og lasteromskapasitet på det europeiske veitransportmarkedet. Det kan være nyttig ved [...]

 • Transportbedrift

  Med transportbedrift menes et foretak som transporterer gods til bestemmelsesstedet for [...]

 • Transportnettsted, hjemmeside om transport

  Med transportnettsted menes internettsiden til en tilbyder av transporttjenester. Der finner man for eksempel informasjon om firmaet, vognparken eller tjenestene de [...]

 • Transportoppdrag

  Hvis en transportbedrift har tatt på seg en transport, sendes et tilhørende transportoppdrag fra speditøren til transportbedriften. Dette inneholder alle viktige opplysninger, som f.eks. avsender og [...]

 • Transportstyringssystem

  Et transportstyringssystem (TM-system) er et verktøy for disponenter. Med transportstyringssystemet kan disponenten bearbeide og administrere oppdrag fra produsenten/lasttilbyderen. I systemet kan [...]

 • Truck

  Kalles i dagligtale også ”Lastebil”. Denne betegnelsen omfatter motorkjøretøy som i første rekke er egnet til transport av gods. Bak førerhuset befinner det seg en oppbygning for slikt [...]

 • Truckoppbygging

  Betegner forskjellige truckoppbygginger som f.eks. presenning, [...]

 • Trucktype

  Betegner ulike trucktyper som f.eks. vogntog, [...]

 • Tunggods

  Betegnelse på ekstremt tungt eller uvanlig langt, bredt eller høyt lastegods som ikke kan transporteres uten hjelpemidler som f.eks. kraner eller [...]

 • Tungtransport

  Tungtransport er transport av ekstremt tungt [...]

Til toppen