Impressum

Ansvarlig daglig ledelse:
Jens Thiermann, Tim Thiermann

Selskapets hovedkontor: Düsseldorf
Selskapsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Registreringsdomstol: Amtsgericht Düsseldorf, registreringsnummer: HRB 34489
Europeisk skatte-ID-nummer iht. § 27 a i tysk merverdiavgiftlov: DE 189 439 213

Deutsche Bank AG, Düsseldorf
BIC: DEUTDEDDXXX
IBAN: DE14300700100678718800

Kreissparkasse Düsseldorf
BIC: WELADED1KSD
IBAN: DE02301502000002049989

Tilsynsmyndighet for inkassoaktiviteter:
Der Präsident des OLG Düsseldorf,
Cecilienallee 3, D-40474 Düsseldorf, Tyskland

Ansvarsforsikring:
Zurich Insurance plc NfD
Platz der Einheit 2, D-60327 Frankfurt am Main, Tyskland
Forsikringsnummer: 810.061.870.158
Gyldighetsområde: EU

Disclaimer

TIMOCOMs tilbud er kun rettet mot bedrifter og næringskunder.

(1) Ansvarsbegrensning

Innholdet på dette nettstedet

Innholdet på dette nettstedet er fremstilt så korrekt som mulig. TIMOCOM GmbH (heretter kalt TIMOCOM) fraskriver seg ethvert ansvar for at informasjonen som stilles til disposisjon på dette nettstedet er fullstendig, riktig og til enhver tid aktuelt. Bruk av innholdet skjer på brukerens egen risiko. Bidrag der navnet på kilden er oppgitt, representerer den enkelte opphavspersonens mening og ikke alltid TIMOCOMs standpunkt. Opplysningene på dette nettstedet er ikke å anse som løfter eller garantier, heller ikke stilletiende, når det gjelder TIMOCOMs tjenester.

Tilgjengelighet for nettstedet

TIMOCOM gjør sitt beste for å holde tjenesten tilgjengelig uten avbrudd. Men til tross for omhyggelig arbeid kan ikke nedetid utelukkes. TIMOCOM forbeholder seg retten til å når som helst endre eller innstille tilbudet.

Eksterne lenker

Dette nettstedet kan inneholde lenker til eksterne nettsteder.

Det er operatøren for disse nettstedene som står ansvarlig for dem. Ved første gangs lenkedeling har TIMOCOM undersøkt den eksterne lenken med henblikk på om det foreligger lovovertredelser. Ved dette tidspunktet var det ingen synlige lovovertredelser. TIMOCOM har ingen mulighet til å påvirke aktuell eller fremtidig utforming eller innhold av sidene det er lenket til. Å tilby eksterne lenker betyr ikke at TIMOCOM identifiserer seg med innholdet bak referansen eller lenken. Det er ikke rimelig å forvente at tilbyderen holder kontinuerlig kontroll av disse eksterne lenkene med mindre det foreligger konkrete opplysninger om lovovertredelser. Ved kjennskap til lovovertredelser blir slike eksterne lenker slettet umiddelbart.

Reklameannonser

For innholdet i reklameannonser er den enkelte opphavspersonen ansvarlig. Det samme gjelder for innholdet på siden det reklameres for. Visning av slike reklameannonser betyr ikke at TIMOCOM aksepterer dem.

Intet kontraktforhold

Bruk av TIMOCOMs nettsted fører ikke til inngåelse av noe avtaleforhold mellom brukeren og TIMOCOM, med unntak av at disse bruksvilkårene aksepteres. Derfor er avtalerelaterte eller kvasi-avtalerelaterte krav mot TIMOCOM utelukket.

(2) Opphavsrett

Innhold og verk som publiseres på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett. Anvendelse som ikke er tillatt iht. tysk lovgivning om opphavsrett krever forutgående samtykke fra den enkelte forfatter eller opphavsperson. Det gjelder særlig for mangfoldiggjøring, bearbeiding, oversettelse, lagring, redigering eller gjengivelse av innhold i databaser eller andre elektroniske medier eller systemer. Innhold og bidrag som stammer fra andre parter er merket med dette. Ikke tillatt mangfoldiggjøring eller gjengivelse av enkeltinnhold eller komplette sider for næringsrelaterte eller kommersielle formål er forbudt og straffbart.

Lenker til TIMOCOMs nettsted er alltid velkomne, og krever ikke forutgående samtykke fra tilbyderen av nettstedet. Visning av dette nettstedet på fremmede nettsteder er kun tillatt med samtykke fra TIMOCOM.

(3) Gjeldende rett

Det er utelukkende tysk lovgivning som gjelder.

(4) Spesielle bruksvilkår

Hvis spesielle vilkår for enkelte typer bruk av dette nettstedet avviker fra de ovennevnte punktene (1) til (3), gjøres det uttrykkelig oppmerksom på dette på det tilsvarende stedet. I så fall gjelder de spesielle bruksvilkårene i enkelttilfellene.

(5) Bildekreditering

© Milan Noga reco - stock.adobe.com

© Jaroslav Pachý Sr. - stock.adobe.com

© nd3000 - stock.adobe.com

© Art_Photo – stock.adobe.com

(6) Varslerbeskyttelse

Varslere kan ta kontakt med oss på whistleblowing@timocom.com fra en anonym e-postadresse, eller per brev.

Til toppen