skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Logistikk

Logistikk er prosessen for varebevegelse fra bestillingen og frem til utleveringen hos kunden. Herunder kommer alle planleggingsmessige, utførende og kontrollerende tiltak inklusive virkemidler for å oppnå en optimal godsflyt. Deldisipliner er f.eks. innkjøps-, lager-, transport-, produksjons-, distribusjons- og kondemneringslogistikk.

Til toppen