• Samlegods

  Her dreier det seg om stykkgodsoppdrag fra flere avsendere som speditøren samler, bunter og deretter fordeler som samlelast til de enkelte mottakerne.

 • Silo

  En silo er et stort magasin for massegods. I landbruket brukes f.eks. siloer med en høyde på 10 til 20 meter til å oppbevare korn. Siloer er sylindriske byggverk av betong, stein, stål, tre eller plast.

 • Spedisjon

  En spedisjonsbedrift er en bedrift som i eget navn organiserer transport av gods for sine oppdragsgivere uten selv å utføre transporttjenesten. Avhengig av typen godstransport kjøper bedriften inn transportytelser med jernbane, lastebil, skip eller fly.

 • Speditør

  En speditør er en kjøpmann som organiserer transporten av varer/gods gjennom et fraktfirma.

 • Speditører/logistikere

  Speditører og logistikere arbeider i spedisjonsfirmaer og transportbedrifter. De organiserer frakt av gods, samt lagring, omlasting og salg av transport- og logistikktjenester. De tar hånd om godstransport på vei og jernbare, eller arbeider med pakke-

 • Sperregods

  Sperregods er vareforsendelser eller gods med stort volum eller store dimensjoner som ikke kan stables, men er plasskrevende.

 • Spesialtransport

  Begrepet omfatter f.eks. tungtransport, stortransport eller tidskritisk transport.

 • Sporingssystem/kjøretøylokalisering

  Et sporingssystem er et system som gir brukerne muligheten til å informere seg om hvor et transportkjøretøy befinner seg. Avhengig av utstyret kan også flere opplysninger om kjørtøyet overføres til brukeren. Dermed kan man reagere raskt dersom det skulle

 • Spotmarkedet

  Spotmarkedet er et økonomisk område hvor avviklingen av en forretning må skje innenfor et kort tidsrom.

 • Stortransport

  Ved en stortransport blir det transportert noe som overskrider standardmål for transport. Det betyr at høyden, bredden eller lengen er større enn vanlig.

 • Stykkgods

  Alt gods av mindre omfang som kan beveges og losses „i ett stykke”. Dvs. generelt alt som ikke krever spesielle transportbeholdere, og som kan transporteres på truck, i containere eller med fly.

 • Sugegods

  Betegner gods som kan losses ved hjelp av „Sugeheverter”. F.eks. er alle kornsortene å betrakte som slikt gods.

 • SVG

  Den tyske organisasjonen "SVG Bundes-Zentralgenossenschaft Straßenverkehr eG" støtter bedrifter i transport- og logisikkbransjen med en rekke tjenester. For eksempel innen sikkerhet, etterutdanning, forsikring og avregning av bompenger. Mer informasjon

Kjenn bransjen

Abonner nå og motta regelmessig relevante artikler som forenkler jobbhverdagen og utvider forretningshorisonten.


Påmelding til nyhetsbrev

Til toppen