skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V
 • Samlegods

  Her dreier det seg om stykkgodsoppdrag fra flere avsendere som speditøren samler, bunter og deretter fordeler som samlelast til de enkelte [...]

 • Silo

  En silo er et stort magasin for massegods. I landbruket brukes f.eks. siloer med en høyde på 10 til 20 meter til å oppbevare korn. Siloer er sylindriske byggverk av betong, stein, stål, tre eller [...]

 • Spedisjon

  En spedisjonsbedrift er en bedrift som i eget navn organiserer transport av gods for sine oppdragsgivere uten selv å utføre transporttjenesten. Avhengig av typen godstransport kjøper bedriften inn [...]

 • Speditør

  En speditør er en kjøpmann som organiserer transporten av varer/gods gjennom et [...]

 • Speditører/logistikere

  Speditører og logistikere arbeider i spedisjonsfirmaer og transportbedrifter. De organiserer frakt av gods, samt lagring, omlasting og salg av transport- og logistikktjenester. De tar hånd om [...]

 • Sperregods

  Sperregods er vareforsendelser eller gods med stort volum eller store dimensjoner som ikke kan stables, men er [...]

 • Spesialtransport

  Begrepet omfatter f.eks. tungtransport, stortransport eller tidskritisk [...]

 • Sporingssystem/kjøretøylokalisering

  Et sporingssystem er et system som gir brukerne muligheten til å informere seg om hvor et transportkjøretøy befinner seg. Avhengig av utstyret kan også flere opplysninger om kjørtøyet overføres til [...]

 • Spotmarkedet

  Spotmarkedet er et økonomisk område hvor avviklingen av en forretning må skje innenfor et kort [...]

 • Stortransport

  Ved en stortransport blir det transportert noe som overskrider standardmål for transport. Det betyr at høyden, bredden eller lengen er større enn [...]

 • Stykkgods

  Alt gods av mindre omfang som kan beveges og losses „i ett stykke”. Dvs. generelt alt som ikke krever spesielle transportbeholdere, og som kan transporteres på truck, i containere eller med [...]

 • Sugegods

  Betegner gods som kan losses ved hjelp av „Sugeheverter”. F.eks. er alle kornsortene å betrakte som slikt [...]

 • SVG

  Den tyske organisasjonen "SVG Bundes-Zentralgenossenschaft Straßenverkehr eG" støtter bedrifter i transport- og logisikkbransjen med en rekke tjenester. For eksempel innen sikkerhet, etterutdanning, [...]

Til toppen