Også transport- og logistikkprosesser kan du organisere raskt og enkelt. Tildeling, gjennomføring og administrasjon av transportoppdrag kan utføres i TIMOCOMs Smart Logistics-system, som har passende programfunksjoner for alle slags behov og digitaliseringsnivåer.

Logistikk 4.0

Logistikk 4,0 refererer til de moderne logistikk som involverer nettverk, digitalisering og databehandling i sky. Følgelig er oppgaven for logistikkavdelingen ikke lenger begrenset - som tidligere - til ren transport, men er avhengig av funksjonell og tverrgående samordning av logistikk for å fungere i leverandørkjeden.

Begrepet
Logistikk 4.0 ble laget basert på konseptet Industry 4.0 som først ble presentert i 2011 i Hannover på IAA Commercial Vehicles. Dermed er vi inne i den fjerde industrielle revolusjon. Den første oppsto ved bruk av dampkraft, det andre med bruk av elektrisk energi og innføring av samlebåndet. Den tredje industrielle revolusjon - også referert til som den digitale revolusjonen - begynte med automatisering av produksjon og bruk av elektronikk som programmerbar logisk styring.

Logistikk 4.0 viderefører trenden med å bruke moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi . Intelligente og digitale nettverkssystemer lar personer, maskiner, utstyr, logistikk og produkter kommunisere direkte med hverandre. Hvis man integrere logistikken på et tidligst mulig tidspunkt i forsyningskjeden vil man få en optimalisering av just-in-time produksjon. På den andre siden håper man flere planlegger en enda bedre utnyttelse av flåten og kortere ventetid ved lasting.

Kjenn bransjen

Abonner nå og motta regelmessig relevante artikler som forenkler jobbhverdagen og utvider forretningshorisonten.


Påmelding til nyhetsbrev

Til toppen