skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Logistikk 4.0

Logistikk 4,0 refererer til de moderne logistikk som involverer nettverk, digitalisering og databehandling i sky. Følgelig er oppgaven for logistikkavdelingen ikke lenger begrenset - som tidligere - til ren transport, men er avhengig av funksjonell og tverrgående samordning av logistikk for å fungere i leverandørkjeden.

Begrepet
Logistikk 4.0 ble laget basert på konseptet Industry 4.0 som først ble presentert i 2011 i Hannover på IAA Commercial Vehicles. Dermed er vi inne i den fjerde industrielle revolusjon. Den første oppsto ved bruk av dampkraft, det andre med bruk av elektrisk energi og innføring av samlebåndet. Den tredje industrielle revolusjon - også referert til som den digitale revolusjonen - begynte med automatisering av produksjon og bruk av elektronikk som programmerbar logisk styring.

Logistikk 4.0 viderefører trenden med å bruke moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi . Intelligente og digitale nettverkssystemer lar personer, maskiner, utstyr, logistikk og produkter kommunisere direkte med hverandre. Hvis man integrere logistikken på et tidligst mulig tidspunkt i forsyningskjeden vil man få en optimalisering av just-in-time produksjon. På den andre siden håper man flere planlegger en enda bedre utnyttelse av flåten og kortere ventetid ved lasting.

Til toppen