skip navigation

Oversikt over alle nyheter

Aktuelle pressemeldinger

TIMOCOM knytter europeisk logistikk sammen
25.01.2022

Kraftig vekst i digitalisering av logistikken

Erkrath, 25.01.2022 – FreightTech-selskaper tilbyr aktører innen logistikk digital hjelp til gjennomføringen av logistikkprosessene. Nettopp dette gjør også Smart Logistics-systemet fra TIMOCOM, som bistår kundene gjennom alt fra oppdragsforhandlinger til betalingsavvikling. Stadig flere aktører på markedet benytter seg av denne tjenesten. Nylig registrerte IT-foretaket for første gang over 50 000 kunder, og gleder seg over tilliten de har oppnådd i logistikkbransjen: "Dette er en milepæl i bedriftens historie, og et viktig skritt på veien frem til vår visjon om en verden uten logistiske utfordringer", sier Tim Thiermann, Managing Partner i TIMOCOM.

Les videre >
Frakttilbud i Europa
10.11.2020

TIMOCOMs transportbarometer: 10 millioner overskredet

Godstrafikken på Europas veier økte tydelig fra juli til september. Frakttilbudet som ble registrert i TIMOCOMs transportbarometer i tredje kvartal 2020 veiet opp for nedgangen i andre kvartal grunnet koronapandemien. Tallene oversteg faktisk 2019-verdiene i hver eneste måned.

Les videre >
timocom
25.03.2020

Grunnet den akutte situasjonen: TIMOCOM utvider tilgangen til Europas ledende frakt- og lasteplassbørs

Erkrath, Tyskland 25.03.2020 – Foretaket bak om Europas ledende fraktbørs, IT-bedriften TIMOCOM, utvider tilgangsmulighetene til logistikksystemet i kriseperioden. "Vi vil gjøre vårt for å sikre at befolkningen skal få forsyninger og at leveringskjedene skal fungere under de svært uvanlige aktuelle forholdene", sier TIMOCOMs administrerende direktør Tim Thiermann. 

Les videre >

Aktuelle servicemeldinger >

Intervju med Alexander Oebel, TIMOCOM-advokat, Director Debt Collection & Legal Affairs
17.02.2021

Forandrer korona betalingsavviklingen i logistikken?

Er betalingsfristen for en faktura utløpt, kan vår internasjonale inkassotjeneste hjelpe kundene å få inn pengene. I rundt 86 prosent av alle tilfeller lykkes inndrivingen. TIMOCOMs advokat Alexander Oebel, leder for inkassotjenesten, forklarer i dette intervjuet hvorfor inkassotjenesten lykkes så godt. Dessuten forteller han om den aktuelle betalingssikkerheten i logistikken, og gir tips til ting man bør være oppmerksom på under betalingsavviklingen.

Les videre >
Eliza Wyrwich jobber i avdelingen for økonomi, regnskap og inkasso hos Mega Pol Trans i Pila. Ved manglende innbetalinger setter de sin lit til TIMOCOMs inkassotjenester.
12.01.2021

Håndtering av dårlige betalere

Hvis betalingsfristen er overskredet og alle forsøk på å avklare forholdet har mislykkes, kan et inkassobyrå hjelpe til å inndrive betalingen. Transportbedriften Mega Pol Trans fra Polen benytter seg av TIMOCOMs inkassotjeneste – med opptil 90 prosent andel løste saker.

Les videre >
Våre inkassomedarbeidere Julian van Achter, Geoffrey Bladier og Denise Becht informerer, megler, gir råd og hjelper TIMOCOMs kunder å få inn pengene sine.
17.11.2020

Intervju med TIMOCOMs inkassomedarbeidere

I flere år har TIMOCOM tilbudt kundene en inkassotjeneste for å være en pålitelig partner også i tilfeller der fakturaer ikke blir betalt. I denne bloggartikkelen kommer TIMOCOMs inkassomedarbeidere til orde for å gi et innblikk i sitt daglige arbeid i den internasjonale logistikkbransjen. De forteller at jobben noen ganger kan være merkelig og innimellom frustrerende – men den er alltid spennende og variert. Geoffrey Bladier, Denise Becht og Julian van Achter forteller om sine erfaringer, rydder opp i noen klisjeer og viser hvordan man kan oppnå mye med diplomatisk opptreden og forståelse.

Les videre >

Pressekontakt

TIMOCOM GmbH
Bedriftskommunikasjon
Timocom Platz 1
DE-40699 Erkrath, Tyskland

+49 211 88 26 69 53

+49 211 88 26 59 24

presse@timocom.com

Til toppen