skip navigation

Oversikt over alle nyheter

Aktuelle pressemeldinger

Frakttilbud i Europa
10.11.2020

TIMOCOMs transportbarometer: 10 millioner overskredet

Godstrafikken på Europas veier økte tydelig fra juli til september. Frakttilbudet som ble registrert i TIMOCOMs transportbarometer i tredje kvartal 2020 veiet opp for nedgangen i andre kvartal grunnet koronapandemien. Tallene oversteg faktisk 2019-verdiene i hver eneste måned.

Les videre >
25.03.2020

Grunnet den akutte situasjonen: TIMOCOM utvider tilgangen til Europas ledende frakt- og lasteplassbørs

Erkrath, Tyskland 25.03.2020 – Foretaket bak om Europas ledende fraktbørs, IT-bedriften TIMOCOM, utvider tilgangsmulighetene til logistikksystemet i kriseperioden. "Vi vil gjøre vårt for å sikre at befolkningen skal få forsyninger og at leveringskjedene skal fungere under de svært uvanlige aktuelle forholdene", sier TIMOCOMs administrerende direktør Tim Thiermann. 

Les videre >
14.02.2020

TIMOCOMs transportbarometer: Svakt i Tyskland, sterk økning i Italia

Erkrath, Tyskland, 11.02.2020 – Italienske logistikere kunne glede seg over vekst i fjoråret: "I Italia registrerte vi en økning på 16 prosent mer frakt sammenliknet med året før", forteller TIMOCOMs forretningsanalytiker Tilman Fecke. Det står i kontrast til den generelle trenden. Den ferske årsrapporten fra TIMOCOMs Transportbarometer er langt mindre positiv. Sammenliknet med året før bød 2019 på en nedgang i frakttilbudet over landegrensene i Europa på 8,3 prosent. Året 2018 hadde avsluttet med på 5 prosent vekst i forhold til 2017.

Les videre >

Aktuelle servicemeldinger >

Eliza Wyrwich jobber i avdelingen for økonomi, regnskap og inkasso hos Mega Pol Trans i Pila. Ved manglende innbetalinger setter de sin lit til TIMOCOMs inkassotjenester.
12.01.2021

Håndtering av dårlige betalere

Hvis betalingsfristen er overskredet og alle forsøk på å avklare forholdet har mislykkes, kan et inkassobyrå hjelpe til å inndrive betalingen. Transportbedriften Mega Pol Trans fra Polen benytter seg av TIMOCOMs inkassotjeneste – med opptil 90 prosent andel løste saker.

Les videre >
Våre inkassomedarbeidere Julian van Achter, Geoffrey Bladier og Denise Becht informerer, megler, gir råd og hjelper TIMOCOMs kunder å få inn pengene sine.
17.11.2020

Intervju med TIMOCOMs inkassomedarbeidere

I flere år har TIMOCOM tilbudt kundene en inkassotjeneste for å være en pålitelig partner også i tilfeller der fakturaer ikke blir betalt. I denne bloggartikkelen kommer TIMOCOMs inkassomedarbeidere til orde for å gi et innblikk i sitt daglige arbeid i den internasjonale logistikkbransjen. De forteller at jobben noen ganger kan være merkelig og innimellom frustrerende – men den er alltid spennende og variert. Geoffrey Bladier, Denise Becht og Julian van Achter forteller om sine erfaringer, rydder opp i noen klisjeer og viser hvordan man kan oppnå mye med diplomatisk opptreden og forståelse.

Les videre >
En kvinne undersøker om fakturaer er betalt i tide.
18.09.2020

De syv vanligste spørsmålene om inkasso innen logistikk.

Oppdraget er utført og fakturaen sendt. Men ingen penger kommer inn på konto.

En mulighet til å takle utestående betalinger, er å engasjere et inkassobyrå. Her hersker det ofte usikkerhet.

I denne servicemeldingen svarer vi på syv vanlige spørsmål mange har før de sender inn et oppdrag.

Les videre >

Media

I TIMOCOMs mediatek finner du visuell støtte til tekster om og av TIMOCOM. Bilder og dokumenter ligger klare for nedlasting i seks kategorier: Forretningstrykksaker (Business materials), grafikk (Imagery), annonsering (Brochures), logoer (Logos), bildegalleri (Picture gallery) og system/tjenester (System/Services). Andre filtermuligheter, f.eks. etter språk, gjør det enkelt og intuitivt å bruke mediateket.

Til mediateket

Pressekontakt

TIMOCOM GmbH
Bedriftskommunikasjon
Timocom Platz 1
DE-40699 Erkrath, Tyskland

+49 211 88 26 69 53

+49 211 88 26 59 24

presse@timocom.com

Til toppen