skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V
  • Edscha-kalesje/presenning

    En Edscha-kalesje er en lastebilpresenning som foldes som et trekkspill. Dermed kan taket på lasteplanet åpnes eller forskyves. Det gir muligheter for lasting og lossing av gods ovenfra, f.eks. med [...]

  • Eksport

    Betegner primært overførselen av varer og/eller tjenesteytelser over landegrensene og til [...]

  • Europoolpall

    Betegnes i dagligtale som Europall og er en lastbærer som er normert av de europeiske Transport-foretakene. Europallen er vanligvis av tre (800 x 1200 [...]

Til toppen