Også transport- og logistikkprosesser kan du organisere raskt og enkelt. Tildeling, gjennomføring og administrasjon av transportoppdrag kan utføres i TIMOCOMs Smart Logistics-system, som har passende programfunksjoner for alle slags behov og digitaliseringsnivåer.

Lagerbruk

Lagerbruken er i første rekke avhengig av lagerhallens eller lagerarealets egenskaper. Lagerrommene må være utstyrt slik at de passer til varen som skal oppbevares der. For lagring av kjølevarer trengs f.eks. et lagerrom med kjøleanlegg, slik at varen ikke blir dårlig. Hvis man vil opprette et eksternt arkiv, bør man velge en lageroperatør som tilbyr profesjonell arkivering. Dessuten er lagerbruken knyttet til lovpålagte sikkerhetstekniske krav. F.eks. må "eksplosive stoffer" oppbevares på lagre som befinner seg på en viss sikkerhetsavstand fra boligområder og trafikkerte veier. Her er det strenge forskrifter som gjelder. Lagre må være konstruert, innrettet og sikret på forskriftsmessig måte, slik at bestemte typer gods eller varer kan oppbevares der. Også opplært personell sørger for faglig korrekt lagring. De lageransatte er ansvarlige for at varen blir mottatt, losset og kontrollert på korrekt måte. Dessuten må betingelsene i et lagerrom, som temperatur eller luftfuktighet, være tilpasset bruken. Lageradministrasjonsprogramvaren er et viktig hjelpemiddel for at man alltid skal ha oversikten over hvor en artikkel befinner seg.

Se også :

  • Lagerbørs

    En nettbasert lagerbørs er en søkemotor for lagerplass. Her kan man finne ledige lagerrom og lagerarealer. Tilbydere bruker plattformen til å legge ut fri kapasitet med all tilhørende informasjon. Bedrifter som har varer, men ikke tilstrekkelige eller

Kjenn bransjen

Abonner nå og motta regelmessig relevante artikler som forenkler jobbhverdagen og utvider forretningshorisonten.


Påmelding til nyhetsbrev

Til toppen