skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V
  • Massegods

    Dette er gods som kan tømmes, dvs. gods i store stykker eller kornaktig gods som for eksempel korn, kull, malm, grus, sand eller [...]

  • MAUT (veiskatt)

    MAUT betegner innbetalingen av et bruksvederlag for bruk av veier, motorveier, tunneler og broer. En annen betegnelse på MAUT er [...]

  • Mottaker

    Hos mottakeren blir varen losset eller tatt imot. Det betyr at leveringspunktet for varen befinner seg [...]

Til toppen