• Massegods

    Dette er gods som kan tømmes, dvs. gods i store stykker eller kornaktig gods som for eksempel korn, kull, malm, grus, sand eller stein.

  • MAUT (veiskatt)

    MAUT betegner innbetalingen av et bruksvederlag for bruk av veier, motorveier, tunneler og broer. En annen betegnelse på MAUT er veiskatt/veiavgift.

  • Mottaker

    Hos mottakeren blir varen losset eller tatt imot. Det betyr at leveringspunktet for varen befinner seg der.

Kjenn bransjen

Abonner nå og motta regelmessig relevante artikler som forenkler jobbhverdagen og utvider forretningshorisonten.


Påmelding til nyhetsbrev

Til toppen