• Import

  Import er innførselen av varer til et land.

 • Inkasso

  Ordet „Inkasso” (italiensk = ”Inndrivelse, inndragelse”) er et begrep fra finansvesenet. Med dette begrepet menes inndrivelsen av utestående finansielle krav, særlig regninger.

 • Internasjonal spedisjon

  I globaliseringens tidsalder blir godstransport over lange distanser stadig viktigere. En internasjonal spedisjon organiserer transport over landegrenser med alle tilhørende rettigheter og forpliktelser, og danner dermed bindeleddet mellom oppdragsgivere

 • Internett-fraktbørs

  I dag finnes det nesten utelukkende elektroniske, nettbaserte fraktbørser. De enkleste systemene nøyer seg med å tilby gratis annonser med opplysninger om enkelte transportoppdrag. Slike portaler finansieres vanligvis med reklame. Dessuten finnes det

Kjenn bransjen

Abonner nå og motta regelmessig relevante artikler som forenkler jobbhverdagen og utvider forretningshorisonten.


Påmelding til nyhetsbrev

Til toppen