skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V
 • Import

  Import er innførselen av varer til et [...]

 • Inkasso

  Ordet „Inkasso” (italiensk = ”Inndrivelse, inndragelse”) er et begrep fra finansvesenet. Med dette begrepet menes inndrivelsen av utestående finansielle krav, særlig [...]

 • Internasjonal spedisjon

  I globaliseringens tidsalder blir godstransport over lange distanser stadig viktigere. En internasjonal spedisjon organiserer transport over landegrenser med alle tilhørende rettigheter og [...]

 • Internett-fraktbørs

  I dag finnes det nesten utelukkende elektroniske, nettbaserte fraktbørser. De enkleste systemene nøyer seg med å tilby gratis annonser med opplysninger om enkelte transportoppdrag. Slike portaler [...]

Til toppen