• ADR

    ADR (farlig gods) ADR er den europeiske avtalen for farlig gods. Den inneholder bestemmelser for veitrafikk vedrørende emballasje, lastsikring og merking av farlige materialer. Begrepet ADR er forkortelsen for "Accord Européen relatif au transport international

  • Avsender

    I de fleste tilfeller er avsenderen også oppdragsgiveren for transportleverandøreren. Sistnevnte overtar transportgodset fra avsenderen og frakter det til mottakeren.

  • Avskiper

    En avskiper er vanligvis et foretak som bestiller logistikkytelser hos en logistikktjenesteyter. Industri- og handelsforetak betegnes som avskipende industri.

Kjenn bransjen

Abonner nå og motta regelmessig relevante artikler som forenkler jobbhverdagen og utvider forretningshorisonten.


Påmelding til nyhetsbrev

Til toppen