skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V
 • ADR

  ADR (farlig gods)

  ADR er den europeiske avtalen for farlig gods. Den inneholder bestemmelser for veitrafikk vedrørende emballasje, lastsikring og merking av farlige [...]

 • Avsender

  I de fleste tilfeller er avsenderen også oppdragsgiveren for transportleverandøreren. Sistnevnte overtar transportgodset fra avsenderen og frakter det til mottakeren. [...]

 • Avskiper

  En avskiper er vanligvis et foretak som bestiller logistikkytelser hos en logistikktjenesteyter. Industri- og handelsforetak betegnes som avskipende [...]

Til toppen