• Fraktbørser

  Fraktbørser er virtuelle markedsplasser for – hovedsakelig – speditører og transportører. Her kan brukerne av børsen tilby frakt som det trengs transportmuligheter for.

 • Farlig gods

  Varer som det er farlig å transportere. Blant disse er f.eks. radioaktive, eksplosive, lettantennelige, giftige og etsende kjemikalier.

 • Fastavtale

  En fast dato er når en fast tid er bestemt i avtalen av et transportoppdrag, til hvilken tid kjøretøyet er lastet eller losset. Overholdelsen av denne datoen er da en del av kontraktforpliktelsen. Begrepet Fast tid erstatter det utdaterte begrepet "tidsklar".

 • Flåteadministrasjon

  Betegner målrettet disposisjon, styring og kontroll av kjøretøyflåter (truck, personbil, skip, jernbane). Ved bruk av programvare med f.eks. GPS-systemer snakker man om digital flåteadministrasjon. Slik programvare skal gjøre det mulig å følge et kjøretøy

 • Forkortelse for Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen

  Generelle forretningsbetingelser for speditører.

 • Forretningslogistikk

  Forretningslogistikk er samlebegrepet for all logistikk i et selskap. Her inngår alle interne og tverrgående aspekter innen logistikk. Dette gjelder innkjøp, intern logistikk for produksjon og levering, samt distribusjon av de produserte varene. Begrepet

 • Frakt

  Dette begrepet betegner ethvert gods som en transportentrepenør overtar for transport i henhold til avtalefestet kontrakt.

 • Frakt- og lasteromsbørs

  En frakt- og lasteromsbørs er en virtuell markedsplass - som oftest for speditører og fraktfirmaer. Her kan disse aktørene forhandle tilgjengelige/manglende frakt- og lasteromstilbud. Således oppnår de en optimal kapasitetsutnyttelse!

 • Fraktbrev

  Et dokument som er utstedt av avsenderen, og som følger varen. Fraktbrevet tjener som bevisdokument for inngåelsen av og innholdet i en fraktavtale og som mottaksbekreftelse når varen overtas av avsenderen og utleveres hos mottakeren.

 • Fraktfirma

  Et fraktfirma gjennomfører en frakttransport til lands, til vanns eller i luften.

Kjenn bransjen

Abonner nå og motta regelmessig relevante artikler som forenkler jobbhverdagen og utvider forretningshorisonten.


Påmelding til nyhetsbrev

Til toppen