Også transport- og logistikkprosesser kan du organisere raskt og enkelt. Tildeling, gjennomføring og administrasjon av transportoppdrag kan utføres i TIMOCOMs Smart Logistics-system, som har passende programfunksjoner for alle slags behov og digitaliseringsnivåer.

Lagerlogistikk

Lagerlogistikk er en del av logistikken i bedrifter som har lagerhold. Det dreier seg om systematisk oppbevaring og administrering av varer på lager. Som hjelpemiddel til å optimalisere lageradministrasjonen bruker bedriftene spesiell logistikk-programvare. Dermed kan prosesser som mottak, transport og lagring av varer gjøres mer rasjonelle. Det er også en egen yrkesutdanning for lagerlogistikk: man utdannes til fagperson for lagerlogistikk. Denne personen er ansvarlig for logistisk planlegging og administrasjon. Oppgavene er å ta imot, hente ut, laste, lagre, transportere og pakke varer. Lagringen av varene må være faglig korrekt og passe til varens tilstand og egenskaper (fast, flytende, eksplosiv, giftig, begrenset holdbarhet etc.). Dessuten må det opprettes planer for lasting som passer både til lovmessige forskrifter og kjøreplaner. Lagerlogistikken sørger for å regulere og optimalisere flyten av materialer, informasjon og verdier fra produksjon til salg.

Se også :

  • Lagerbruk

    Lagerbruken er i første rekke avhengig av lagerhallens eller lagerarealets egenskaper. Lagerrommene må være utstyrt slik at de passer til varen som skal oppbevares der. For lagring av kjølevarer trengs f.eks. et lagerrom med kjøleanlegg, slik at varen

Kjenn bransjen

Abonner nå og motta regelmessig relevante artikler som forenkler jobbhverdagen og utvider forretningshorisonten.


Påmelding til nyhetsbrev

Til toppen