skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V
 • BAG

  Det tyske direktoratet for godstransport (Bundesamt für Güterverkehr). BAG beskjeftiger seg blant annet med trafikkrett og trafikksikkerhet, bompenger for lastebiler, sjåfører og markedsovervåkning. [...]

 • Bagasjerom

  Kasseaktig, dvs. lukket og beskyttet byggeform på en [...]

 • BGL e.V.

  BGL er en forkortelse for Det tyske forbund for godstransport, logistikk og avfallsbehandling (Verband für Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung). Denne organisasjonen ivaretar interessene for [...]

 • Biltransport

  En biltransport eller kjøretøytransport er transport av et kjøretøy, som for eksempel en personbil, lastebil, terrengbil eller varebil, som transporteres på en lastebil med spesiallasteplan [...]

 • BTL

  Biltrafikklov for frakt-fjerntrafikk med [...]

 • BVL

  Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. er den største logistikkforeningen i Tyskland. Denne foreningen ble grunnlagt i 1978 og har nå ca. 7500 medlemmer fra ledernivåene innen industri, handel, [...]

Til toppen