• CEMT-tillatelse

    En CEMT-tillatelse (CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports / Den europeiske transportministerkonferansen) gjør det mulig for firmaer å transportere varer i grenseoverskridende godstransport mellom CEMT-medlemsland (som i tillegg til

  • CMR

    CMR er en internasjonal overenskomst om grensekryssende transport på landevei. CMR er en forkortelse for "Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, på norsk: Internasjonal overenskomst om grensekryssende transport

  • Container

    Fra latin continere = holde sammen, inneholde; betegner som oftest normerte storromsbeholdere for transport og oppbevaring av gods.

Kjenn bransjen

Abonner nå og motta regelmessig relevante artikler som forenkler jobbhverdagen og utvider forretningshorisonten.


Påmelding til nyhetsbrev

Til toppen