skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Lagerbørs

En nettbasert lagerbørs er en søkemotor for lagerplass. Her kan man finne ledige lagerrom og lagerarealer. Tilbydere bruker plattformen til å legge ut fri kapasitet med all tilhørende informasjon. Bedrifter som har varer, men ikke tilstrekkelige eller egnede logistikkarealer, kan finne dette ved hjelp av børsen. Et målrettet søk gir resultater som passer helt til den varen som skal lagres. For dette må brukeren først angi ønskede kriterier for lagerbruk, som lagertype, størrelse og plassering i søkemotoren. Systemet finner så frem til overensstemmelser mellom tilbudet av fri lagerkapasitet som er registrert og etterspørselen. Ved hjelp av en nettbasert lagerbørs kan bedrifter reagere svært raskt og fleksibelt dersom det oppstår mangel på lagerplass. Man unngår at lagrene står tomme, og kapasiteten blir bedre utnyttet. Sjansen for å finne passende løsninger i lagerbørsen blir bedre jo større tilbudsomfanget er. Ettersom det ikke bare er transport- og logistikkbedrifter som har behov for lagerarealer, er lagerbørsen også interessant for andre bransjer.

Se også :

  • Lagerlogistikk

    Lagerlogistikk er en del av logistikken i bedrifter som har lagerhold. Det dreier seg om systematisk oppbevaring og administrering av varer på lager. Som hjelpemiddel til å optimalisere [...]

Til toppen