skip navigation

Enkel løsning ved ubetalte fakturaer

Når betalingsfristen for en faktura er utløpt, kan TIMOCOMs inkassotjeneste hjelpe deg med å inndrive pengene.

Som nøytral formidler gir vi deg individuell rådgivning for hvert enkelt tilfelle, og kan bidra til at mange åpne fordringer betales. TIMOCOMs advokat Alexander Oebel og hans team kan vises til en inndrivingskvote på 86 %.

Vi formidler på 27 forskjellige språk over hele Europa. Ved betalingsforsinkelser hos dine forretningspartnere kan du stole på å få kompetent og trygg hjelp fra TIMOCOMs inkassoteam. Våre brukeres anliggender avklares raskt, rimelig og utenom rettsvesenet, slik at en forsinkelse ikke må bli noen juridisk sak. Rettferdighet og forståelse er grunnlaget for varige forretningsforbindelser. Den internasjonale inkassotjenesten er en rettferdig og konsekvent partner for innkreving.

Benytt deg av inkassotjenesten nå

86%

Andel vellykkede oppdrag i 2019

Dette får du hos TIMOCOMs inkassotjeneste:

 • enkel og rask igangsetting av oppdrag på nettet
 • Offisiell autorisasjon siden 2003
 • kompetent rådgivning og støtte ved inndriving av fordringer
 • Vi bistår i hele Europa på 27 språk
 • Rask og diplomatisk løsning på innkrevingsaktiviteter
 • over 86 % av sakene lykkes

Slik starter du et oppdrag hos TIMOCOMs inkassotjeneste:

Last ned oppdragsskjemaet og fyll det ut

Send det utfylte skjemaet til: inkasso@timocom.com eller faks det til +49 211 88 26 58 00

Vårt internasjonale inkassoteam tar kontakt med deg og overtar resten – på ditt morsmål!

Vi tilbyr en . Ved siden av grunnprisen på 20 euro er resten av gebyret avhengig av størrelsen på kravet. Gebyret retter seg etter tyske lovfestede gebyrsatser. Med noen få trinn kan du beregne resultatavhengige gebyrer før du starter et oppdrag.

Gebyrkalkulator

Velg først ønsket valuta, og oppgi så beløpet som skal kreves inn.

0 €

Ofte stilte spørsmål om internasjonal inkasso – TIMOCOM

Last ned oppdragsskjemaet her< og send det på e-post til inkasso@timocom.com eller faks det til +49 211 88 26 58 00. Vi tar deretter kontakt med deg, eller du kan ringe oss direkte på +49 211 88 26 68 00.

Ja, inkassotjenesten er tilgjengelig for alle TIMOCOM-kunder. Hvis du ennå ikke har inngått noen avtale, kan du registrere deg her.

Nei. Vår team hjelper deg også med betalingskrav som ikke har oppstått via Smart Logistics-systemet. Send oss din inkassosak nå.

I 2019 lyktes vi med inndrivingen i over 86 % av sakene.

Vi tar et behandlingsgebyr på € 20,00. Kun dersom inndrivingen lykkes, krever vi et ytterligere honorar for inkassojobben. Dette honoraret avhenger av størrelsen på fordringen. Dette suksesshonoraret retter seg etter de tyske lovbestemte gebyrordninger, og kan beregnes med vår gebyrkalkulator. .

I EU-direktivet 2011/7/EU er det nedfelt lovfestede prinsipper for skader ved forsinkelser. Målet for disse er at fakturaer skal betales raskere. Med ikrafttredelsen av direktivet gjelder nye rettigheter og plikter ved betalingsforsinkelser i EU-land. For kreditorer og debitorer betyr det:

Ved fakturaer rettet til foretak regnes en betaling som skjer mer enn 30 dager etter betalingsfristen automatisk som en betalingsforsinkelse. Dessuten er betalingsfrister på over 60 dager kun tillatt i unntakstilfeller. Hvis det likevel oppstår betalingsforsinkelser, kan kreditoren forlange at debitoren skal betale visse kostnader for inndriving av fordringene, pluss forsinkelsesrenter.
Inndrivingskostnader kan være egne purrekostnader som oppstår pga. betalingsforsinkelsen, samt kostnader for inkasso, advokat eller inkassovarsler. For kreditoren betyr det at de kan kreve å få tilbakebetalt inkasso-servicegebyrer fra debitoren. Blant kostnadene som kan innkreves, er også gebyret som oppstår hvis inndrivingen lykkes. Det betyr at kreditoren kan forlange at debitoren betaler alle inkassoutgifter, grunngebyret og suksesspremien, ved en betalingsforsinkelse dersom debitoren er skyld i den.

Det er viktig å vite at disse reglene kun gjelder for fakturaer dersom

 • de beror på en kontraktfestet ytelse, altså f.eks. ikke for skader eller dobbeltbetalinger
 • betalingsforsinkelsen kan dokumenteres
 • debitoren har tilhold i et EU-land

En purring eller en liknende betalingspåminnelse fra kreditoren er ikke lenger påkrevet, men kan skje frivillig og er fortsatt å anbefale for å forhindre betalingsforsinkelser i utgangspunktet.

Vårt inkassoteam hjelper deg over hele Europa og tilbys på følgende språk:

 • Bulgarsk (BG)
 • Dansk (DA)
 • Engelsk (EN)
 • Finsk (FI)
 • Fransk (FR)
 • Gresk (EL)
 • Italiensk (IT)
 • Kroatisk (HR)
 • Latvisk (LV)
 • Litauisk (LT)
 • Makedonsk (MK)
 • Nederlandsk (NL)
 • Norsk (NO)
 • Polsk (PL)
 • Portugisisk (PT)
 • Rumensk (RO)
 • Russisk (RU)
 • Serbisk (SR)
 • Slovakisk (SK)
 • Slovensk (SL)
 • Spansk (ES)
 • Svensk (SV)
 • Tsjekkisk (CS)
 • Tyrkisk (TR)
 • Tysk (DE)
 • Ukrainsk (UA)
 • Ungarsk (HU)

Ja, inkassoteamet vårt jobber internasjonalt, særlig i Europa, og alltid på det lokale morsmålet. Inkassosaker i utlandet er ikke noe problem.

Ved en konkurs administreres kreditorens formue vanligvis av konkursretten eller en ekstern forvalter. Disse forvalter alle fordringer, og sørger for at restformuen fordeles. På den måten sikres det at ikke bare debitorer som står kreditoren nært får sitt, men at alle debitorer behandles så likt som mulig.

Hvert land har en egen prosedyre for å registrere fordringer som debitor. For å bli tatt hensyn til som debitor i oppgjøret, og ikke få redusert beløpet ytterligere pga. representasjonsutgifter, anbefaler vi å melde til konkursforvalteren om fordringen så raskt som mulig.

Vi har som mål å støtte debitorene med å kreve inn alle rettmessige betalingskrav. Hvis en kreditor har midlertidige betalingsvansker, kan det inngås avtaler som f.eks. betaling i rater, slik at debitoren tross alt får inn betalingen. Samtidig sikrer TIMOCOM for kundene i Smart Logistics-systemet at det ikke oppstår ytterligere gjeld.

Brukere som ikke betaler uten å oppgi grunner til det, handler i strid med TIMOCOMs kvalitetskriterier. Disse utelukkes fra nettverket av kontrollerte kunder.

Her kan du laste ned vårt oppdragsskjema for inkasso som PDF.

Last ned oppdragsskjema (755 kB)

inkasso

+49 211 88 26 68 00

+49 211 88 26 58 00

inkasso@timocom.com

Forretningsvilkår for inkassotjenester

Til toppen