Dine fordeler

Raskt
 • Enkel og praktisk online bestilling
 • Rask og diplomatisk løsning på innkrevingsaktiviteter
Trygt
 • Effektiv hjelp med innkreving av krav
 • Vi bistår i hele Europa på 27 språk
Pålitelig
 • Offisiell godkjenning fra myndighetene siden 2003
 • Mer enn 82 % vellykkede saker

Med Inkasso International har du en effektiv samarbeidspartner for styring av innkreving. Vi formidler på 27 forskjellige språk. Ved betalingsforsinkelser hos dine forretningspartnere får du kompetent og trygg hjelp fra inkassoteamet vårt. Sakene dine løses raskt, rimelig og utenfor retten, slik at en misligholdssak ikke blir en tvist. Rettferdighet og forståelse er grunnlaget for varige forretningsforbindelser.

For dette oppdraget avtales et bearbeidingsgebyr på € 25. Hvis oppdraget lykkes, mottar TIMOCOM et honorar; bearbeidingsgebyret trekkes fra dette honoraret. Denne beregningen skjer i samsvar med tyske lovbestemmelser om advokathonorarer (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG). Beregn gebyret ditt på få trinn!

Slik legger du inn et oppdrag

 1. Legg inn adresse
 2. Last opp en fil
 3. Initiere og tildele oppdrag:


Vanlige spørsmål om internasjonal inkassotjeneste

Ja, inkassotjenesten er tilgjengelig for alle TIMOCOM kunder. Hvis du ennå ikke har inngått en avtale, kan du registrere deg her >>

Nei. Vårt team hjelper deg også med betalingskrav som ikke har oppstått via vår markedsplass. Send oss din inkassosak nå >>

I 2021 lyktes vi med inndrivingen i over 82% av sakene.

Vi tar et behandlingsgebyr på € 25,00. Kun dersom inndrivingen lykkes, krever vi et ytterligere honorar for inkassojobben. Dette honoraret avhenger av størrelsen på fordringen. Dette suksesshonoraret retter seg etter de tyske lovbestemte gebyrordninger, og kan beregnes med vår gebyrkalkulator. Her kan du beregne det resultatavhengige gebyret som påfaller for fordringen.

I EU-direktivet 2011/7/EU er det nedfelt lovfestede prinsipper for skader ved forsinkelser. Målet for disse er at fakturaer skal betales raskere. Med ikrafttredelsen av direktivet gjelder nye rettigheter og plikter ved betalingsforsinkelser i EU-land. For kreditorer og debitorer betyr det:

Ved fakturaer rettet til foretak regnes en betaling som skjer mer enn 30 dager etter betalingsfristen automatisk som en betalingsforsinkelse. Dessuten er betalingsfrister på over 60 dager kun tillatt i unntakstilfeller. Hvis det likevel oppstår en betalingsforsinkelse, kan kreditoren forlange at debitoren skal betale visse kostnader for inndrivingen av fordringen i tillegg til forsinkelsesrenter.
Inndrivingskostnader kan være egne purrekostnader som oppstår pga. betalingsforsinkelsen, samt kostnader for inkasso, advokat eller inkassovarsler. For kreditoren betyr det at de kan kreve å få tilbakebetalt inkasso-servicegebyrer fra debitoren. Blant kostnadene som kan innkreves, er også gebyret som oppstår hvis inndrivingen lykkes. Det betyr at kreditoren kan forlange at debitoren betaler alle inkassoutgifter, grunngebyret og suksesspremien, ved en betalingsforsinkelse dersom debitoren er skyld i den.

Det er viktig å vite at disse reglene kun gjelder for fakturaer dersom

 • de beror på en kontraktfestet ytelse, altså f.eks. ikke for skader eller dobbeltbetalinger
 • betalingsforsinkelsen kan dokumenteres
 • debitoren har tilhold i et EU-land

En purring eller en liknende betalingspåminnelse fra kreditoren er ikke lenger påkrevet, men kan skje frivillig og er fortsatt å anbefale for å forhindre betalingsforsinkelser i utgangspunktet.

Vårt inkassoteam hjelper deg over hele Europa og tilbys på følgende språk:

 • Bulgarsk (BG)
 • Dansk (DA)
 • Tysk (DE)
 • Engelsk (EN)
 • Finsk (FI)
 • Fransk (FR)
 • Gresk (EL)
 • Italiensk (IT)
 • Kroatisk (HR)
 • Latvisk (LV)
 • Litauisk (LT)
 • Makedonsk (MK)
 • Nederlandsk (NL)
 • Norsk (NO)
 • Polsk (PL)
 • Portugisisk (PT)
 • Rumensk (RO)
 • Russisk (RU)
 • Svensk (SV)
 • Serbisk (SR)
 • Slovakisk (SK)
 • Slovensk (SL)
 • Spansk (ES)
 • Tsjekkisk (CS)
 • Tyrkisk (TR)
 • Ukrainsk (UA)
 • Ungarsk (HU)


Ja, inkassoteamet vårt jobber internasjonalt, særlig i Europa, og alltid på det lokale morsmålet. Inkassosaker i utlandet er ikke noe problem.

Ved en konkurs administreres kreditorens formue vanligvis av konkursretten eller en ekstern forvalter. Disse forvalter alle fordringer, og sørger for at restformuen fordeles. På den måten sikres det at ikke bare kreditorer som står debitoren nært får sitt, men at alle kreditorer behandles så likt som mulig.

Hvert land har en egen prosedyre for å registrere fordringer. For å bli tatt hensyn til som debitor i oppgjøret, og ikke få redusert beløpet ytterligere pga. representasjonsutgifter, anbefaler vi å melde til konkursforvalteren om fordringen så raskt som mulig.

Vi har som mål å støtte kreditorer med å kreve inn alle rettmessige betalingskrav. Hvis en debitor har midlertidige betalingsvansker, kan det inngås avtaler som f.eks. betaling i rater, slik at kreditoren tross alt får inn betalingen. Samtidig sikrer TIMOCOM kundene av markedsplass at det ikke kan oppstå ytterligere gjeld.

Brukere som ikke betaler uten å oppgi grunner til det, handler i strid med TIMOCOMs kvalitetskriterier. Disse utelukkes fra nettverket av kontrollerte kunder.
 

Til toppen