• Vare

  Betegner handelsgods, dvs. en gjenstand (produkt, materielt gods) som bare kan erverves gjennom kjøp eller bytte, og som tjener menneskelig behovstilfredsstillelse.

 • Vareeier bedrift

  En vareeier bedrift er generelt sett en bedrift som bestiller logistikktjenester hos en logistikkbedrift. Produksjons- og handelsselskap betegnes som vareeier.

 • Vekselbro

  En utskiftbar kjøretøyoppbygning til frakt av lastegods. Vekselbroer er underlagt normering og kan settes på og tas av uten fastmonterte tekniske hjelpemidler. Vekselbroene brukes først og fremst i kombitrafikk (vei/jernbane).

 • Vogntog

  Også kalt motorvognkjøretøy eller trekkvogn. Vogntoget består av en trekkvognmaskin uten lasteflate og en (utskiftbar) settevogn. Trekkvognmaskinen transporterer altså ikke gods; den trekker utelukkende settevognen som transporterer godset – derav også

Kjenn bransjen

Abonner nå og motta regelmessig relevante artikler som forenkler jobbhverdagen og utvider forretningshorisonten.


Påmelding til nyhetsbrev

Til toppen