skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Farlig gods

Varer som det er farlig å transportere. Blant disse er f.eks. radioaktive, eksplosive, lettantennelige, giftige og etsende kjemikalier.

Til toppen