skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Fraktsøk

Med dette menes målrettet søk etter frakt, f.eks. fra sjåfører, transportfirmaer eller speditører. Man angir sine preferanser og får opp et utvalg laster på skjermen. Dermed kan kjøretøyets kapasitet utnyttes optimalt på en rask og målrettet måte.

Til toppen