skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Fraktturplanlegging

Betegner organiseringen av transportoppdrag (enten manuelt eller ved hjelp av en programvare for fraktturplanlegging). Oppdragene fordeles slik på kjøretøyene at kostnader og kjøretid minimeres.

Til toppen