skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Fastavtale

En fast dato er når en fast tid er bestemt i avtalen av et transportoppdrag, til hvilken tid kjøretøyet er lastet eller losset. Overholdelsen av denne datoen er da en del av kontraktforpliktelsen.

Begrepet
Fast tid erstatter det utdaterte begrepet "tidsklar". Det overordnede begrepet er "fast dato".

Daglig praksis
Faste dato brukes mer om lossing, enn for lastet. Vanligvis indikerer en fast avtalt dato når varene senest må være levert hos kunde. Dersom varene ankommer tidligere, anses denne fristen for å være oppfylt. Det fins også faste datoer hvor man ikke kan levere varene tidligere enn avtalt. Av forskjellige årsaker: Kranen for lossing er bestilt for en viss periode, en vei må stenges slik at transporten kan passere. Faste datoer blir derfor i tillegg sikret gjennom en streng styring av tidsrammen. Slik skal ventetider unngås ved lasting.

Til toppen