skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Forretningslogistikk

Forretningslogistikk er samlebegrepet for all logistikk i et selskap. Her inngår alle interne og tverrgående aspekter innen logistikk. Dette gjelder innkjøp, intern logistikk for produksjon og levering, samt distribusjon av de produserte varene.

Begrepet
I forretningslære betegnes begrepet "Logistikk" som planlegging, styring, gjennomføring og kontroll av den fysiske vareflyten, samt den tilhørende informasjonsflyten på tvers av hele verdikjeden i et selskap.

Det er logistikkoppgaver i et hvert selskap uavhengig av bransje. Forretningslogistikk er samlebegrepet for de mange ulike krav til logistikk i hvert selskap. Selskaper som opererer i logistikkbransjen er spesialister innen den fysiske vareflyten for å gjennomføre dette, og relaterte oppgaver som tjenesteleverandør for andre selskaper, da særlig transport av varer.

Til toppen