skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Tidvindustyring

Målet for tidvindustyring er først og fremst å unngå ventetid foran laste- og lossestedet. For at en spedisjon eller en sjåfør skal få losse lasten for eksempel ved et supermarked, må det bookes en avtale via en portal (tidsvindustyring-systemet). I portalen kan man se når det er ledig tid ved lossestedet (for eksempel kl. 14:00 - 15:00) og reservere dette tidsvinduet. Så må sjåføren komme så punktlig som mulig for å kunne starte lossingen umiddelbart. Det kan forekomme korte ventetider. Hvis sjåføren ikke kan ta i bruk tidsvinduet pga. køer eller motorstopp, må det bookes en ny tid. Systemet minner om hvordan flyene koordineres på flyplassen. Flyselskaper har såkalte "time slots" for flyavgangene. Hvis de ikke overholdes, mister man tidsvinduet og det kan bli ilagt bøter.

Se også :

  • Transportstyringssystem

    Et transportstyringssystem (TM-system) er et verktøy for disponenter. Med transportstyringssystemet kan disponenten bearbeide og administrere oppdrag fra produsenten/lasttilbyderen. I systemet kan [...]

Til toppen