skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Transport

Med transport menes frakt av gods (godstrafikk) eller personer (persontrafikk).

Til toppen