Også transport- og logistikkprosesser kan du organisere raskt og enkelt. Tildeling, gjennomføring og administrasjon av transportoppdrag kan utføres i TIMOCOMs Smart Logistics-system, som har passende programfunksjoner for alle slags behov og digitaliseringsnivåer.

Transportstyringssystem

Et transportstyringssystem (TM-system) er et verktøy for disponenter. Med transportstyringssystemet kan disponenten bearbeide og administrere oppdrag fra produsenten/lasttilbyderen. I systemet kan man planlegge turer og ruter. Man kan også se hvor stor del av kapasiteten i kjøretøyene som er utnyttet til enhver tid. Vanligvis er TM-systemet koblet til GPS-enhetene i kjøretøyene, slik at man kan lokalisere og tracke (spore) kjøretøyene. Med TM-systemet kan man også opprette avregninger, og dermed støtte den interne regnskapsføringen.

Se også :

  • Tidvindustyring

    Målet for tidvindustyring er først og fremst å unngå ventetid foran laste- og lossestedet. For at en spedisjon eller en sjåfør skal få losse lasten for eksempel ved et supermarked, må det bookes en avtale via en portal (tidsvindustyring-systemet). I portalen

Kjenn bransjen

Abonner nå og motta regelmessig relevante artikler som forenkler jobbhverdagen og utvider forretningshorisonten.


Påmelding til nyhetsbrev

Til toppen