skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Transportstyringssystem

Et transportstyringssystem (TM-system) er et verktøy for disponenter. Med transportstyringssystemet kan disponenten bearbeide og administrere oppdrag fra produsenten/lasttilbyderen. I systemet kan man planlegge turer og ruter. Man kan også se hvor stor del av kapasiteten i kjøretøyene som er utnyttet til enhver tid. Vanligvis er TM-systemet koblet til GPS-enhetene i kjøretøyene, slik at man kan lokalisere og tracke (spore) kjøretøyene. Med TM-systemet kan man også opprette avregninger, og dermed støtte den interne regnskapsføringen.

Se også :

  • Tidvindustyring

    Målet for tidvindustyring er først og fremst å unngå ventetid foran laste- og lossestedet. For at en spedisjon eller en sjåfør skal få losse lasten for eksempel ved et supermarked, må det bookes en [...]

Til toppen