skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Vare

Betegner handelsgods, dvs. en gjenstand (produkt, materielt gods) som bare kan erverves gjennom kjøp eller bytte, og som tjener menneskelig behovstilfredsstillelse.

Til toppen