skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Vekselbro

En utskiftbar kjøretøyoppbygning til frakt av lastegods. Vekselbroer er underlagt normering og kan settes på og tas av uten fastmonterte tekniske hjelpemidler. Vekselbroene brukes først og fremst i kombitrafikk (vei/jernbane).

Til toppen