skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Spedisjon

En spedisjonsbedrift er en bedrift som i eget navn organiserer transport av gods for sine oppdragsgivere uten selv å utføre transporttjenesten. Avhengig av typen godstransport kjøper bedriften inn transportytelser med jernbane, lastebil, skip eller fly. I grenseoverskridende trafikk skiller man mellom importspedisjon, eksportspedisjon og internasjonal spedisjon.

Se også :

  • Transport

    Med transport menes frakt av gods (godstrafikk) eller personer [...]

Til toppen