skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Sugegods

Betegner gods som kan losses ved hjelp av „Sugeheverter”. F.eks. er alle kornsortene å betrakte som slikt gods.

Til toppen