Også transport- og logistikkprosesser kan du organisere raskt og enkelt. Tildeling, gjennomføring og administrasjon av transportoppdrag kan utføres i TIMOCOMs Smart Logistics-system, som har passende programfunksjoner for alle slags behov og digitaliseringsnivåer.

CEMT-tillatelse

En CEMT-tillatelse (CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports / Den europeiske transportministerkonferansen) gjør det mulig for firmaer å transportere varer i grenseoverskridende godstransport mellom CEMT-medlemsland (som i tillegg til OECD-landene også omfatter mange øst- og sørøsteuropeiske stater). CEMT-tillatelsen innebærer ikke rett til innenlandskjøring i et CEMT-medlemsland eller til transporter mellom et CEMT-medlemsland og et land som ikke er medlem av CEMT.
Tillatelsene gis av Statens Vegvesen. Bruken av tillatelsene er underlagt strenge retningslinjer, som blant annet omfatter kjøretøykategoriene EURO 1-4. Lovlig krav på tildeling av tillatelser finnes ikke. Tillatelsen må tas med på alle kjøringer – med eller uten last – og fylles ut før turen starter. Tillatelsen gjelder for ett kalenderår.

Kjenn bransjen

Abonner nå og motta regelmessig relevante artikler som forenkler jobbhverdagen og utvider forretningshorisonten.


Påmelding til nyhetsbrev

Til toppen