Også transport- og logistikkprosesser kan du organisere raskt og enkelt. Tildeling, gjennomføring og administrasjon av transportoppdrag kan utføres i TIMOCOMs Smart Logistics-system, som har passende programfunksjoner for alle slags behov og digitaliseringsnivåer.

CMR

CMR er en internasjonal overenskomst om grensekryssende transport på landevei.

CMR er en forkortelse for "Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, på norsk: Internasjonal overenskomst om grensekryssende transport på landevei. Avtalen regulerer innkjøp og foredling, erstatningsansvar ved mislighold, og tap av, eller skade på, godset som skal transporteres. Avtalen inneholder også bestemmelser om reklamasjoner og tilfeller ved sammenhengende transportør. Dersom en sak ikke er tilstrekkelig dekket gjennom CMR, gjelder i tillegg nasjonal lovgivning. Konvensjonen er ment utelukkende for lasting av kjøretøy på vei. Containere og vekselflak er ikke betegnet som kjøretøy i CMR. For slike internasjonale transporter blir det utstedet et standardisert CMR-fraktbrev.

Historie
Avtalen ble vedtatt av FN i 1956. Den ble først underskrevet av 10 stater. CMR-grunnleggingsmedlemmene var Belgia, Tyskland, Frankrike, Luxembourg, Nederland, Østerrike, Polen, Sverige og Sveits.

I Forbundsrepublikken Tyskland, ble avtalen innført i 1961, i Øst-Tyskland i 1974. I Norge trådte konvensjonen i kraft i 1969. Siden da har alle europeiske land har sluttet seg til, to afrikanske land (Marokko og Tunisia) og flere land i Sentral-Asia og Midtøsten.

Begrepet
Begrepet CMR referer egentlig til selve overenskomsten, men brukes i praksis ofte (feilaktig) om CMR-fraktbrevet. Dette standariserte formularet er egentlig kun utskrevet til grensekryssende transport når (minst) avsender- eller mottaksland/stat av godset er medlem av CMR. I transporthverdagen benyttes det også hyppig ved nasjonal transport.

Kjenn bransjen

Abonner nå og motta regelmessig relevante artikler som forenkler jobbhverdagen og utvider forretningshorisonten.


Påmelding til nyhetsbrev

Til toppen