skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Produksjon

Produksjon betyr fremstilling, ferdigstilling og fabrikasjon av varer og tjenester.

Produksjon er en forretningsprosess som spenner fra utviklingen til salget av et produkt. Den kan anses som ferdigstillings- eller fremstillingsprosess. Ved ferdigstilling er tekniske aspekter viktige, ettersom råstoffer eller ferdigstoffer (produksjonsfaktorer) anskaffes og bearbeides. En analyse av fremstillingsprosessen omfatter siviløkonomiske aspekter som for eksempel type og mengde produkter. Produksjon er en prosess der produksjonsfaktorer kombineres på en systematisk måte og omdannes til produkter.

Til toppen