skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Porto

Ordet porto benyttes som betegnelse på leveringer hvor sender betaler fraktomkostningene, og ikke mottaker.

Det motsatte er betegnelsen "oppkrav" hvor mottaker betaler kostnaden (portoen) for transporten. I tillegg er det andre handelsbetingelser (engelsk: Incoterms) leveringsbetingelser for transport. Disse klausulene gjelder ikke bare for betaling av transport, men også for overføring av risiko hvor det er definert når avsender - og fra når mottakeren - er ansvarlig for tilstanden av varene.

Begrepet
Ordet porto kommer fra det italienske ordet affrancare (på norsk frigi). Man kan godt huske å merke det med et frimerke/stempel, også ved frankering blir brevet hentet fra avsender for transport.

Gradvis erstattes det gammeldagse ordet porto med ordet fraktfritt hvor man mener det samme som at avsender dekker fraktkostnaden.

Til toppen