skip navigation

Nasjonal transport/innenlandstransport

Nasjonal transport eller innenlandstransport foregår utelukkende innenfor et lands grenser, slik at lastested og lossested befinner seg i samme land.

Til toppen