Også transport- og logistikkprosesser kan du organisere raskt og enkelt. Tildeling, gjennomføring og administrasjon av transportoppdrag kan utføres i TIMOCOMs Smart Logistics-system, som har passende programfunksjoner for alle slags behov og digitaliseringsnivåer.

Kontraktlogistikk

Kontraktlogistikk er en forretningsmodell mellom en produsent eller en varehandel og en logistikkleverandør. Det er basert på et langsiktig samarbeid der det avvikles et betydelig forretningsvolum innenfor rammen av en leverandørkontrakt. Kontraktlogistikkleverandøren tar på seg logistikkoppgaver i verdiskapningskjeden og er dermed et bindeledd mellom alle parter.

Se også :

  • Kontraktmarkedet

    Kontraktmarkedet er et økonomisk område hvor det inngås langsiktige kontrakter om komplekse logistikktjenester.

Kjenn bransjen

Abonner nå og motta regelmessig relevante artikler som forenkler jobbhverdagen og utvider forretningshorisonten.


Påmelding til nyhetsbrev

Til toppen