skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Internasjonal spedisjon

I globaliseringens tidsalder blir godstransport over lange distanser stadig viktigere. En internasjonal spedisjon organiserer transport over landegrenser med alle tilhørende rettigheter og forpliktelser, og danner dermed bindeleddet mellom oppdragsgivere og fraktførere. Når en forretningsavtale kommer i stand, vil den internasjonale spedisjonen motta en andel av fraktprisen. Tilbudene finner de for eksempel på internasjonale fraktbørser. I tillegg til vanlig transport organiserer en internasjonal spedisjon også andre logistiske tilleggstjenester, som lagring av gods eller komplett avvikling av toll og nødvendige dokumenter.

Til toppen