skip navigation

Transportleksikon

Lexicon-oppføringer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

Godstransport

Med godstransport menes transport av alle typer varer eller gods ved hjelp av transportmidler som lastebiler, personbiler, tog, skip eller fly. Det skilles mellom nærtrafikk og fjerntrafikk. Nærtrafikk er godstransport hvor avsender og mottaker befinner seg i nærheten av hverandre, slik at lastebilene kan returnere til utgangspunktet på samme dag. I fjerntrafikk bli varene derimot transportert over lengre avstander.

Til toppen