Også transport- og logistikkprosesser kan du organisere raskt og enkelt. Tildeling, gjennomføring og administrasjon av transportoppdrag kan utføres i TIMOCOMs Smart Logistics-system, som har passende programfunksjoner for alle slags behov og digitaliseringsnivåer.

ADR

ADR (farlig gods)

ADR er den europeiske avtalen for farlig gods. Den inneholder bestemmelser for veitrafikk vedrørende emballasje, lastsikring og merking av farlige materialer.

Begrepet

ADR er forkortelsen for "Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par route" til norsk"Den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods". Den internasjonale betegnelsen ADR er så utbredt i transportbransjen at nesten alle i alle land forstår den.

Historie

Avtalen ble vedtatt i Genève i 1957, men trådte ikke i kraft før slutten av januar 1968 Annenhvert år blir den oppdatert og tilpasset etter de nyeste tekniske og juridiske funn. Medlemmer i dag er alle EU-land, og ADR er gjennom en EU-godkjenning rettsgyldig I tillegg har nå alle andre europeiske stater sluttet seg til avtalen, bl.a. Marokko, Tunisia og enkelte sentralasiatiske stater som tidligere var en del av Sovjetunionen. Tilsammen har 48 medlemsland/stater knyttet seg til avtalen (per 6/2017)

Bestemmelsene

Alle lastebilsjåfører som frakter farlig gods må ha en ADR-godkjenningsattest utstedt av Vegdirektoratet eller tilsvarende. Den er gyldig i fem år, og utløper automatisk om den ikke fornyes innen utløptidens slutt. For å få dette, må sjåføren gjennom et oppfriskningskurs

Enhver bedrift som regelmessig transporterer farlig gods skal utpeke minst én sikkerhetsrådgiver med gyldig kompetansebevis. Sikkerhetsrådgiveren er ansvarlig for at vilkårene og bestemmelsene for farlig gods blir overholdt.

Alle lastebiler som transporterer farlig gods skal ha en spesiell godkjenningsattest. Dette inkluderer opp- og nedfellbare oransje skilt, hjelm og vernebriller, i tillegg til to brannslokkere.

Kjenn bransjen

Abonner nå og motta regelmessig relevante artikler som forenkler jobbhverdagen og utvider forretningshorisonten.


Påmelding til nyhetsbrev

Til toppen