10.11.2020

TIMOCOMs transportbarometer: 10 millioner overskredet

Tydelig opphenting i tredje kvartal 2020 – over hele Europa merkes et udekket transportbehov

Frakttilbud i Europa

Godstrafikken på Europas veier økte tydelig fra juli til september. Frakttilbudet som ble registrert i TIMOCOMs transportbarometer i tredje kvartal 2020 veiet opp for nedgangen i andre kvartal grunnet koronapandemien. Tallene oversteg faktisk 2019-verdiene i hver eneste måned.

Både i innenlands og grenseoverskridende godsfrakt ser vi en tydelig stigende tendens i tredje kvartal 2020. For første gang siden koronakrisen begynte har antallet fraktoppdrag oversteget 10 millioner i løpet av en måned.

Fraktopplysninger fra de 44 europeiske landene som registreres i barometeret, viser et frakttilbud som lå 111 prosent over det foregående kvartalet (3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal 2020). I forhold til samme kvartal i 2019 var det det 17 prosent mer frakt (3. kvartal 2020 sammenlignet med 3. kvartal 2019). September var den sterkeste måneden. Da oversteg fraktantallet 10 millioner i løpet av en måned for første gang siden koronakrisen begynte. Det er hele 26 prosent over toppverdien i 2019 – som også kom i september. "Årsakene ligger sikkert i den relativt udramatiske smittesituasjonen i sommermånedene, og i et transportbehov som ikke hadde blitt dekket under nedstengningen i mange europeiske land", forteller Gunnar Gburek, talsperson for TIMOCOM. Italia, som var sterkt truffet av pandemien, løste opp de strenge nedstengningsbestemmelsene i begynnelsen av juni, mens Spania opphevet unntakstilstanden i slutten av juni. Etter produksjonsstansen i mange europeiske land, har produksjonen for det meste startet opp igjen.

 

En million flere fraktoppdrag innenlands

 

Opphentingen er svært tydelig i innenlands transport. I Tyskland har logistikken hentet seg kraftig inn igjen og overgått alle fjorårets verdier: I tredje kvartal 2020 ble det lagt inn over én million flere fraktoppgaver enn i samme tidsrom i 2019. Sammenlignet med andre kvartal 2020 var økningen eksponentiell. Slik var utviklingen i de enkelte månedene: Juli 3 prosent, august 17 prosent, september 73 prosent. Også i Frankrike skjøt den nasjonale logistikken fart. Her vokste volumet i tredje kvartal 2020 med over 12 prosent per måned.

 

Stigende tendens for transport på tvers av landegrensene

 

I grenseoverskridende godsfrakt ser vi en generelt stigende tendens. Til tross for koronapandemien økte for eksempel frakttilbudene fra Tyskland til Frankrike kraftig både i forhold til 2. kvartal 2020 og sammenliknet med fjoråret. Økningen var på opptil 72 prosent. Det samme gjaldt for frakt fra Tyskland til Belgia. I alle de tre månedene utgjorde økningen minst 30 prosent. I detalj: Fra Tyskland til Frankrike: Juli 72 prosent, august 35 prosent, september 34 prosent. Fra Tyskland til Belgia: Juli 30 prosent, august 60 prosent, september 65 prosent.

 

Selv de minste øker

 

Også i land som vanligvis er svakere ser vi en økning. Hvor stort behovet har vært for frakt etter korona-innskrenkningene i Europa, viser et blikk på de landene som generelt ligger på minussiden i forhold til 2019. Til tross for negative verdier sammenliknet med fjoråret, har også disse landene hatt en klar forbedring i tredje kvartal 2020. Det gjelder for eksempel for frakt fra Tyskland til Ungarn: Juli -44 prosent, august -34 prosent, september -16 prosent. Fra Tyskland til Tsjekkia: Juli -41 prosent, august -8 prosent, september -3 prosent.

 

FreightTech-bedriften TIMOCOM har siden 2009 brukt transportbarometeret for å analysere utviklingen av transporttilbud og etterspørsel i 44 europeiske land. Analysen baserer seg på fraktbørsen som er en integrert del av deres eget Smart Logistics-system. Mer enn 135.000 brukere oppretter daglig opptil 750.000 internasjonale lasteplass- og frakttilbud. Systemet hjelper de over 45.000 TIMOCOM-kundene å nå sine logistikkmål på en smart, trygg og enkel måte.

Mer informasjon om TIMOCOM finner du på no.timocom.com.

Last ned pressemelding
Til toppen