12.01.2021

Håndtering av dårlige betalere

Mega Pol Trans satser på TIMOCOM internasjonal inkasso

Eliza Wyrwich jobber i avdelingen for økonomi, regnskap og inkasso hos Mega Pol Trans i Pila. Ved manglende innbetalinger setter

Hvis betalingsfristen er overskredet og alle forsøk på å avklare forholdet har mislykkes, kan et inkassobyrå hjelpe til å inndrive betalingen. Transportbedriften Mega Pol Trans fra Polen benytter seg av TIMOCOMs inkassotjeneste – med opptil 90 prosent andel løste saker.

"TimoCom internasjonal inkasso er som en ekstra avdeling hos Mega Pol Trans. De sørger for at alt går sin gang", forklarer Eliza Wyrwich.

Transporten er fullført, men betalingen uteblir

De jobber med forskjellige relasjoner praktisk talt over hele Europa: Mega Pol Trans kjører til Ungarn, Tyskland, Italia, Belgia, Nederland og Tsjekkia – avhengig av transportoppdraget. Det er mange ulike ruter og mange forskjellige kunder, og dermed også en viss risiko for at betalingen kan utebli.

Manglende betaling kan være et stort problem for transport- og logistikkbedrifter: De løpende driftsutgiftene er høye og ved flere uteblivende betalinger kan det oppstå betydelige økonomiske tap, som i verste fall kan føre til konkurs.

Eliza Wyrwich arbeider i avdelingen for økonomi, regnskap og inkasso hos Mega Pol Trans i Pila, og tar hånd om ubetalte fakturaer. "Når vi utfører transporttjenester, går vi ut fra at når vi har levert varen, vil betalingen også komme innen den avtalte fristen – som er ganske lang i utgangspunktet. Men det er slett ikke alltid tilfellet", forteller Wyrwich.

 

Avklaring av åpne fordringer

Spedisjonsbedriften satser på dialog og samarbeid. "Først ringer vi og sender e-post der vi ber om at betalingen utføres." Hvis det ikke hjelper og fordringen ikke bestrides, henvender de seg til TIMOCOMs internasjonale inkasso. "Vi har mye erfaring med å samarbeide med TIMOCOM, og i enkelte måneder har vi faktisk oversendt dem flere inkassooppdrag."

For Wyrwich er det et spørsmål om lønnsomhet. "Hvis summen er høy og man kan avklare saken uten å gå rettens vei, lønner det seg å benytte seg av denne muligheten." Å gå til retten for å kreve inn gjeld, er noe man må vurdere svært nøye. Det koster mye og tar lang tid. Og ved internasjonal forretningsdrift er det mange hindre som må overvinnes.

 

Konsekvent hjelp ved ubetalte fakturaer

Da kan TIMOCOMs inkassotjeneste hjelpe. Teamet ledet av Alexander Oebel, Director Debt Collection & Legal Affairs, gir støtte på 27 forskjellige språk. Medarbeiderne tar kontakt med debitoren og undersøker saksforholdet som nøytral instans. De holder tett kontakt med kreditoren, slik at denne kan følge direkte med på fremdriften i saken. Rask handling, tilgang til en stor informasjonsbase og erfaringen som TIMOCOM internasjonal inkasso har opparbeidet seg, gjør at kravet enten kan inndrives straks, eller man kan fastlegge den best mulige fremgangsmåten videre. I servicemeldingen kan du lese om hvorfor spedisjonsfirmaet Mega Pol Trans satser på inkassotjenesten fra TIMOCOM og sparer penger.

"Slik sparer vi både tid og penger. Og hvis det er snakk om lave summer, er det enda mer i vår interesse å ikke generere ytterligere kostnader. TIMOCOM internasjonal inkasso ikke dyrt, og er derfor den optimale måten å outsouce innkrevingsstyringen på. Det er en verdifull støtte for å drive inn fordringen eller å finne ut om det i det hele tatt er noen mulighet for å drive inn det utestående beløpet", sier Wyrwich.

 

Hvis du ønsker en enkel løsning for håndtering av ubetalte fakturaer, hjelper TIMOCOMs inkassotjeneste deg

Informer deg om inkasso nå!

 

Dette kan også være interessant for deg:

De syv vanligste spørsmålene om inkasso innen logistikk

Dine rettigheter og plikter ved betalingsforsinkelser kort forklart

Smart Logistics er den sterkeste faktoren for kostnadsinnsparinger og vekst

Last ned pressemelding
Til toppen