Hva er en varetransportforsikring?

En varetransportforsikring sikrer firmaet mot skader, tyveri eller forsinkelser i varetransporten. Den forsikrer varene utover den lovpålagte maksimale ansvarsgrensen, og kan dermed være avgjørende for et foretaks videre eksistens.


Hvorfor bør jeg ha en varetransportforsikring?

Varer utsettes for risikoer og farer under transport, og også under lasting og lossing. Til tross for grundig emballering, forsiktig innlasting og omhyggelige transport, kan varer komme til skade eller bli stjålet. Med en transportforsikring kan varer og leveringskjeder sikres på en effektiv måte, skadetilfeller kan avvikles raskt og ukomplisert, og kundeforholdet blir ikke skadelidende.

2022_0726_MWD_Scnuck_Landing page_5050

Hvilke fordeler får jeg med en varetransportforsikring fra SCHUNCK GROUP?

Rask opprettting av forsikringspolisen

Opplysninger om firma og frakttilbud overføres automatisk. Slik forsikrer du lasten med noen få klikk.

Fleksible forsikringsmodeller

Du kan avtale en varetransportforsikring individuelt for hver enkelt last, og dermed spare forsikringskostnader knyttet til rammeavtaler.

Rettferdig og transparent avvikling ved skadetilfeller

Risikobæreren erstatter alltid den avtale forsikringssummen motregning av underforsikringer. Dermed unngår du ubehagelige overraskelser i skadetilfeller.

Rimelige transportforsikringer

TIMOCOM-kunder får varetransportforsikring med "all risks" og uten egenandel til en pris fra 0,5 ‰ – 0,549 ‰ av vareverdien.

Trygg last

Dekker alt mulig, som skader på godset, force majeure eller rene materielle skader pga. overskridelser av leveringsfristen: Du får komplett forsikringsdekning.

Enkelt valg av forsikringspremie

Spar deg for tidskrevende utfylling av tariffer, varetyper og godsklasse, og velg direkte en av fire attraktive forsikringspremier.

Forsikringspremiemodeller fra SCHUNCK GROUP: Eksklusive transportforsikringer for TIMOCOM-kunder

MicrosoftTeams-image (16)

Hvordan bestiller jeg varetransportforsikring?

Som TIMOCOM-kunde kan du med noen få, enkle trinn registrere deg hos SCHUNCK GROUP og få transportforsikring til en særskilt rimelig pris.

Så enkelt er det:

 1. Når du har lagt inn frakten på TIMOCOMs markedsplass som vanlig, velger du frakttilbudet på nytt og trykker på knappen "Forsikre frakten".
 2. Du ledes nå over til en ekstern partnerside fra SCHUNCK, der du må registrere deg som kunde den første gangen. Opplysninger om firmaet og frakten kan overføres automatisk via vårt grensesnitt.
 3. Etter registreringen velger du den forsikringsmodellen som passer til vareverdien.
 4. Ferdig! Forsikringspolisen kan du laste ned direkte, og sende til oppdragsgiveren ved behov.
TIMOCOMHow toInsurecargo_2

Kundenes vanligste spørsmål om varetransportforsikring

Prinsipielt bør man alltid ha en varetransportforsikring hvis frakten overlates til en fremmed spedisjonsbedrift/fraktfører og vareverdien overstiger det lovpålagte ansvaret på 8,33 eller 40 spesielle trekkrettigheter per kilo bruttovekt på varen (iht. CMR og tysk handelslovgivning HGB).

Et eksempel: En spedisjonsbedrift bærer ansvaret for opptil 8,33 spesielle trekkrettigheter, som tilsvarer ca. 10 € per kilo bruttovekt på varen. For 500 kg mobiltelefoner med en vareverdi på 1 000 000 € gjelder et lovpålagt ansvar iht. CMR på 500 kg * 8,33 spesielle trekkrettigheter * 1,20 €/kg = 5 000 €.

Differansen på 995 000 € vil kunden selv måtte betale.

Kort sagt: Jo lettere og dyrere varen er, jo større er risikoen.

En varetransportforsikring sikrer firmaet mot skader, tyveri eller forsinkelser i varetransporten, og forsikrer varer over den maksimale ansvarsgrensen for trafikale ansvarsforsikringer. Den maksimale forsikringssummen i hvert skadetilfelle avhenger av den forsikrede vareverdien, og ikke av den maksimale ansvarsgrensen per kilo bruttovekt, som er tilfellet ved trafikale ansvarsforsikringer. 

Det er ikke obligatorisk å ha varetransportforsiking, men det anbefales hvis ...

 • …foretaket ditt sender eller mottar varer og gods fra fraktførere eller speditører.
 • …du som selger eller kjøper ifølge kontrakten selv bærer transportrisikoen for varen på ulike deler av transporten.

Vanlig står (første-)speditøren for anskaffelse av forsikringen, dersom denne oppfordres til det, dersom det ligger i lasttilbyderens interesse eller dersom det foreligger en formodningsbestemmelse.

Varer utsettes for risikoer og farer under transport, og også under lasting og lossing. Til tross for grundig emballering, forsiktig innlasting og omhyggelige transport, kan varer komme til skade eller bli stjålet. Slik kan varer og leveringskjeder sikres på en effektiv måte, skadetilfeller kan avvikles raskt og ukomplisert, og kundeforholdet blir ikke skadelidende. Derfor kan varetransportforsikringen være avgjørende for et foretaks videre eksistens.

Ja, man kan kjøpe en varetransportforsikring for hver enkelt vare på en transport. Det lønner seg særlig hvis du sjelden trenger en varetransportforsikring, og en rammeavtale derfor blir for dyr.

Forsikringspremien for en vanlig varetransportforsikring med "all risks" og uten egenandel koster i Tyskland og dets naboland rundt ca. 0,6 ‰ – 0,7 ‰ av varens verdi.

TIMOCOM-kunder får varetransportforsikring med all risks og uten egenandel til en pris fra 0,5‰ – 0,549‰ av vareverdien i Tyskland og nabolandene.

Vi tilbyr forskjellige forsikringspremier fra 5,49 € for vareverdier på 10 000 € til 50 € for varevedier på 100 000 €.

Kostnadene påfaller vareinteressenten eller lasttilbyderen.

En varetransportforsikring inngås som enkeltpolise for hvert gods. Varetransportforsikringen trer i kraft i det øyeblikket varene fjernes eller beveges bort fra det tidligere oppbevaringsstedet. Det inkluderer f.eks. innlasting i lastebilen. Forsikringsdekningen opphører så snart varene har ankommet leveringsstedet.

Følgende skader er forsikret:

 • Skader på varen som følge av force majeure eller uunngåelige hendelser
 • Skader på varen under transport og lagring
 • Følgeskader på varer
 • Rene formueskader pga. overskredet leveringsfrist
 • Bruk av kjemiske, biologiske eller biokjemiske stoffer eller av elektromagnetiske bølger som våpen
 • Kjernekraft
 • Utsettelse av reisen
 • Innvendig fordervelse av næringsmidler
 • Mengde-, mål- og vektdifferanser som normalt forekommer
 • Normal luftfuktighet og normale temperatursvingninger
 • Uegnet emballasje eller usakkyndig innlasting

SCHUNCK-godstransportforsikringen, som utelukkende tilbys til TIMOCOM-kunder via TIMOCOM-markedsplassen, kan inngås for følgende medlemsland i EU: Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Tyskland, Østerrike , Spania, Sverige. I tillegg er følgende land mulige: Island, Liechtenstein, Norge, Sveits og Storbritannia (Storbritannia). SCHUNCK kan selvfølgelig forsikre transporter over hele verden. Men dette er da ikke lenger mulig via den automatiserte prosessen og undersøkes som enkelttilfelle og på forespørsel. 


SCHUNCK tilbyr en eksklusiv kundeservice for TIMOCOM-kunder:

E-post: timocom@schunck.de

Telefonnummer: 089 38177 512

Til toppen