Avgi og motta evalueringer for oppdrag

Takket være evalueringsfunksjonen kan du evaluere oppdragstakerne eller oppdragsgiverne dine i TIMOCOMs markedsplass etter at transporten er gjennomført. Slik kan du som bruker bidra til at systemet blir mer transparent – oppdrag for oppdrag.

For alle som vil få utført frakt

Her er fordelene for deg:

 • Mer sikkerhet: Positive evalueringer for kommunikasjon, varehåndtering og punktlig lasting og lossing gir deg sikkerheten ved å vite at lasten er i gode hender.
 • Førstevalg: En positiv totalscore sørger for at transportbedrifter vil foretrekke ditt foretak som oppdragsgiver.
 • Tidsbesparelser: På grunnlag av evalueringene fra andre systembrukere blir det enda enklere og raskere å finne den riktige forretningspartneren.

For alle som utfører transport

Her er fordelene for deg:

 • Mer sikkerhet: Evalueringer for punktlig betaling, redelighet og kommunikasjon hjelper deg ved valget av forretningspartnere.
 • Øk verdien av merket ditt: Positive evalueringer teller med i foretakets totalscore – og gir deg en klar konkurransefordel.
 • Effektivitet: Takket være transparente evalueringer i markedsplassen har du du representative meningsytringer om potensielle forretningspartnere lett tilgjengelig.

Slik fungerer det

Avgi evalueringer for gjennomførte transportoppdrag

Når lossedato er nådd, får forretningspartnerne en melding om at de kan evaluere hverandre – i form av maksimalt 5 stjerner. For at alt skal gå riktig for seg, må evalueringene skje i programmet Transportoppdrag. I detaljene for transportoppdraget kan du avgi en evaluering og se din egen evaluering.

Skjermdump fra TIMOCOMs markedsplass for evaluering av et transportoppdrag i TIMOCOMs fraktbørs
Skjermdump fra TIMOCOMs markedsplass for evalueringsfunksjonen for transportpartnere

Evaluer forskjellige kategorier

En oppdragsgiver kan evaluere kommunikasjonen med avtalepartneren, punktligheten på lasting og lossing, og håndtering av varer og dokumenter.

En oppdragstaker kan i tillegg til kommunikasjonen også evaluere hvor rettferdig avtalen var og hvor punktlig betalingen kom.

Foretakets totalscore og enkeltevalueringer i firmaprofilen

I foretaksprofilen vises foretakets totalscore, som beregnes på grunnlag av oppdragstaker- og oppdragsgiverevalueringer de siste 12 månedene. Dessuten kan man se gjennomsnittlige evalueringer i de enkelte kategoriene.

Skjermdump fra TIMOCOMs markedsplass for foretaksprofil med evalueringer

Derfor er evalueringsfunksjonen så bra:

Har du spørsmål? Vi hjelper deg gjerne:

Vanlige spørsmål

TIMOCOMs evalueringsfunksjon er basert på transaksjoner, dvs. at foretakene evalueres ut fra transaksjoner.

Oppdragsgivere og oppdragstakere kan evaluere hverandre hvis det foreligger et transportoppdrag som er akseptert av begge parter i TIMOCOMs markedsplass. Slik sikres det at begge de to avtalepartnerne faktisk har utført et felles oppdrag.

Hvis du evaluerer en oppdragstaker, kan du evaluere følgende kategorier:

 • Kommunikasjon med disponenter
 • Punktlig lasting og lossing
 • Omgang med varen
 • Omgang med dokumenter

Hvis du evaluerer en oppdragsgiver, kan følgende kategorier evalueres:

 • Kommunikasjon
 • Rettferdige kontraktsvilkår
 • Betaling

Hver kategori teller med like stor vekt i totalvurderingen. Underkategorier som ikke evalueres, tas ikke med i beregningen.

Nei, man kan ikke legge inn kommentarer til evalueringer. Inndelingen i underkategorier gjør det mulig å gi en differensiert evaluering, slik at kommentarer blir unødvendige. Kommentarer kan ikke kontrolleres av TIMOCOM og det er fare for at det kan forekomme fornærmelser eller usanne påstander, som i verste fall kan skade forretningsdriften til et foretak.

Det må sikres at oppdragsgiveren og oppdragstakeren faktisk har gjennomført et felles oppdrag, slik at vi kan forhindre manipulering av evalueringsresultatene.

Evaluering av foretaket innenfor transportoppdraget er mulig så snart oppdragets lossedato er nådd.

Nei. Man kan bare evaluere transportoppdrag som ble fullført etter at evalueringsfunksjonen ble lansert.

Foretakets totalscore beregnes ut fra gjennomsnittet av evalueringen som oppdragsgiver og evalueringen som oppdragstaker.

Alle transaksjoner (transportoppdrag) de siste 12 månedene blir med i oppdragsgiver- og oppdragstakerevalueringen.

Foretakets totalscore vises når det foreligger minst 3 oppdragsgiver- og/eller oppdragstakerevalueringer

Når det er mulig å avgi en evaluering, gis et varsel via bjella i TIMOCOMs markedsplass og det sendes et e-postvarsel til kontaktpersonene som er angitt i oppdraget. Hvis det ikke er lagt inn noen kontaktperson i oppdraget, vil alle brukere i foretaket blir varslet med bjella og i form av en e-post (forutsatt at det foreligger samtykke til dette i innstillingene). Dessuten sendes det ut en påminnelse på samme måte.

En evaluering kan endres innenfor evalueringsperioden så lenge evalueringen ikke er endelig lagret og avgitt.

Det er mulig å be avtalepartneren én gang om å korrigere evalueringen. En slik forespørsel kan sendes via TIMOCOMs markedsplass i detaljvisningen for transportoppdraget (avsnittet "Evaluering"). Vi anbefaler å ta personlig kontakt med avtalepartneren for å forklare årsakene til denne forespørselen.

Evalueringen inngår direkte i foretakets totalscore når den publiseres, også dersom det skulle sendes en korrigeringsforespørsel i etterkant og denne fortsatt er åpen. Så snart det foretas en korrigering, beregnes foretakets totalscore på nytt.

En korrigeringsforespørsel må besvares innen 7 dager.

Som nøytral plattform kan ikke TIMOCOM korrigere eller slette evalueringer. Vi ber deg derfor ta direkte kontakt med avtalepartneren og benytte den korrigeringsmuligheten som er tilgjengelig for evalueringen.

I oversikten over transportoppdrag kan man filtrere oppdrag som ennå ikke er evaluert.

Dessuten vises antallet åpne evalueringer på startsiden i widgeten "Evalueringer". Klikker du på denne, sendes du direkte til oppdragene med utestående evaluering.

TIMOCOMs evalueringsfunksjon er transaksjonsbasert. Det betyr at foretak bare kan evaluere hverandre hvis de faktisk har gjennomført et felles oppdrag (vises i TIMOCOM Transportoppdrag)

Slik blir det langt vanskeligere å manipulere evalueringer, ettersom konkurrenter for eksempel ikke kan evaluere hverandre uten å ha utført tilsvarende transaksjoner.

Hvis du sier opp kontrakten, går foretaksevalueringen tapt. Selv om du skulle komme tilbake som kunde ved et senere tidspunkt, kan ikke foretaksevalueringen gjenopprettes.

Ved sperrede foretak blir derimot foretaksevalueringen stående, og denne vises til alle kunder i TIMOCOMs markedsplass igjen etter at sperringen er opphevet.

Hvis kontrakten settes på pause (uten oppsigelse), opprettholdes alle evalueringer. Foretakets totalscore består kun av evalueringene de siste 12 månedene. Det betyr at når en kontrakt gjenopptas, blir det ikke lenger tatt hensyn til endre evalueringer, og foretakets totalscore vil dermed eventuelt endres.

Til toppen