Oversikt over sikkerhetsnettet

Sikkerhet og beskyttelse av systemet har svært høy prioritet. Derfor kontrollerer vi både nye og eksisterende kunder, og tilbyr deg som bruker av TIMOCOMs markedsplass en rekke sikkerhetstjenester.

Alltid trygg tilgang til TIMOCOMs markedsplass

Som TIMOCOM-kunde får du din egen, individuelle sikkerhetsnøkkel for personlig og sikker tilgang til systemet. Etter aktivering av kontoen din har du dermed til enhver tid en komfortabel, autorisert og trygg tilgang til TIMOCOMs markedsplass.

Også når du benytter markedsplassen med en app, får du den samme, høye sikkerhetsstandarden. Du får tilgang til din personlige TIMOCOM-konto med en individuell PIN, og kan benytte programfunksjonene i systemet.

Her er fordelene for deg:
 • Personlig sikkerhetsnøkkel for desktop-bruk
 • Enkel og sikker innlogging
 • Mobil systemtilgang via app
 • Aktivering kun for autoriserte brukere

En av våre styrker: Teknisk sikkerhet

TIMOCOMs sikkerhetsnett omfatter også konsekvente investeringer i den aller nyeste IBM- og Oracle-teknologien. Som kunde har du markedsplassen til rådighet for raskt og trygt arbeid.

 

Med TIMOCOM får du ingen ubehagelige overraskelser: To serversentre på to forskjellige steder med svært høyt sikkerhetsnivå sørger for at du kan jobbe uhindret til enhver tid. Takket være komplette backup-systemer er våre servere operative selv i katastrofetilfeller, slik at markedsplassen alltid drives med den velkjente, høye kvaliteten.

Som IT-spesialist har TIMOCOM:
 • ISO/IEC 27001-merke Sertifiserte og energisparende serversentre
 • Sikker dataoverføring med SSL-kryptering
 • 24/7 overvåking og drift med egen IT-avdeling
 • Flerdobbel sikring av internettforbindelsen
 • Sterk brannmur og virusbeskyttelse på flere nivåer

Strengt regulert: Tilgang til TIMOCOMs markedsplass

Transparent, korrekt, kompetent – det er forretningsdrift med TIMOCOM. For å kunne tilby kundene våre den høye sikkerheten de er vant med, må foretak som ønsker å arbeide med systemet, oppfylle visse krav. Slik er allerede 156 000 TIMOCOM-brukere i trygge hender når det gjelder sikkerhet. Denne strenge godkjenningsprosessen gjør det til et kvalitetsstempel å være kunde hos TIMOCOM.

Sikkerhet både i spotmarkedet og kontraktmarkedet
 • Tilgang til fraktbørsen gis prinsipielt først når bedriften har eksistert i 6 måneder
 • Kontroll av viktige forretningsdokumenter før kontrakter inngås
 • Kontroll av hver eneste nye kunde
 • Permanent customer controlling også etter kontrakten er inngått

Vær på den sikre siden med en forhåndssjekk

Våre kunder skal kunne bruke TIMOCOMs markedsplass trygt og effektivt hver dag – det er vårt oppdrag. Ettersom transaksjonene inngås direkte mellom forretningspartnerne, er selvsagt også forretningsmessig årvåkenhet hos hver enkelt viktig.

Kontroll av identiteten til den potensielle forretningspartneren:

 • Be om det aktuelle tilbudet fra markedsplassen i form av en utskrift fra den potensielle forretningspartneren. Dermed kan du straks kontrollere om partneren selv har tilgang til systemet.
 • Se etter den potensielle forretningspartneren i foretaksregisteret. Ved hjelp av dokument-funksjonen bør de ha lastet opp ofte etterspurte dokumenter for identifisering.
 • Sammenlikne opplysningene i den opplastede dokumentasjon med bedriftsprofilen som er lagt inn.
 • Kontroller at opplysninger om kontaktpersonen, for eksempel om navn, telefonnummer og e-postadresse er lagt inn i bedriftsprofilen og er identiske.

Hvis det etter kontrollen fortsatt hersker tvil om opplysningene til forretningspartneren, hjelper TIMOCOM Identify deg med å identifisere den potensielle partneren.

For identifiseringen trenger du:

 • Utskrift fra systemet av tilbudet forretningspartneren har sendt
 • Kopi av dokumentene som er lastet opp i bedriftsprofilen og av bedriftsdokumentasjon du har mottatt fra forretningspartneren
 • Fullstendig utfylt oppdragsskjema med begrunnelse for tvilen


Alle dokumenter sendes per e-post eller faks til TIMOCOM:

For en omfattende, gratis sjekk trenger TIMOCOM Identify-teamet maksimalt 5 arbeidstimer. Svaret får du skriftlig – på hverdager mellom kl. 08:00 og 17:00.

Slik kan du selv bidra til trygge forretninger

Med det nøye uttenkte, flerdimensjonale sikkerhetsnettet bruker TIMOCOM store ressurser for at alt skal fungere problemfritt i din daglige drift. Men du kan også selv, med enkle midler, bidra til å øke sikkerheten betydelig. Her får du noen gode tips.

At-TIMOCOM-it-is-a-standard-procedure-to-examine-customers-at-the-start-md

Sammen om aktiv bekjemping av frakttyverier

Kontroller leveringskjeden og fjern svakheter

Fem selskaper og institusjoner har samlet sine ressurser, og tilbyr transportbedrifter og sjåfører aktiv støtte langs hele leveringskjeden.

Målet: Informasjonsarbeid og sensibilisering for risikoen for tyveri av last, utvikling av praktiske forsvarsstrategier og aktiv støtte til iverksetting av sikkerhetstiltak.

Hvert år forårsaker tyveri av frakt kostnader på over åtte milliarder euro i Europa. For bedriftene fører forsinkede eller tapte vareforsendelser ofte til at produksjonen stopper eller oppdrag annulleres. Lastebilsjåfører utsettes for økt fare. Ved hver femte gjerning blir de angrepet direkte med fare for livet.

Uten aktive mottiltak kan det bli en ytterligere økning i tyverier fra velorganiserte kriminelle gjenger. Følgende institusjoner eller selskaper har derfor slått seg sammen på ulike steder i leveringskjeden for å gi målrettet støtte til bedrifter og sjåfører som er rammet:

 • Landeskriminalamt Niedersachsen
 • Forbund for sikkerhet i næringslivet for Nord-Tyskland (Verband für Sicherheit in der Wirtschaft Norddeutschland, VSWN)
 • Teleroute og TIMOCOM, leverandører av ledende fraktbørser
 • HDI-Gerling Industrie, forsikringsselskap for industri og transport med lang erfaring

Strategier som senker risikoen kan anvendes på ulike områder, som f.eks.:

 • Avhengig av type last og strekning må det brukes et passende kjøretøy som er utstyrt med egnede sikringssystemer. Generelt må det sikres at kjøretøyet er sikkert og kjøreklart.
 • Transportopplysninger bør ikke utveksles når andre er tilstede. Jo færre som har tilgang til informasjon, jo færre som er delaktive i transporten og jo færre overganger det er i leveringskjeden, jo mindre er risikoen for at opplysninger skal komme på avveie.
 • Sjåfører bør benytte seg av inngjerdede raste- og parkeringsplasser med belysning, spesielt for lengre pauser og ved overnatting. Slike parkeringsplasser bør lokaliseres allerede under planlegging av ruten.
 • Det må aldri tas med utenforstående på turen. Transporten bør spores hele veien, slik at det er en kontinuerlig kommunikasjonsstrøm mellom sentralen og sjåføren.
TIMOCOM-check-new-business-partners

Din sjekkliste for kontroll av nye forretningspartnere

De viktigste reglene i forkant for å sikre trygge forretninger
 

TIMOCOM kontrollerer standardmessig sine nye kunder før de får tilgang til Europas første markedsplass. Dermed gjør vi et stort stykke forarbeid for deg. Men også du kan gjøre en daglig innsats for sikkerheten.

Ved å følge noen få, enkle trinn reduseres risikoen for utrygge forretninger betydelig allerede før man inngår kontrakten. Derfor har TIMOCOM satt opp en liste med de viktigste tiltakene for kontroll av forretningspartnerne. Flere tips for å forhindre tyveri av last finner du i den følgende artikkelen om det europaomspennende initiativet fra TIMOCOM og SCHUNCK.

TIMOCOM-avoidance-of-cargo-theft

Sikkerhetssjekk for å forhindre tyveri av last

Med denne sjekklisten beskytter du bedriften effektivt mot bedrageri

Sorte får er dessverre ikke noe nytt fenomen i transportbransjen. Det som er nytt, er de stadig frekkere metodene. Desto viktigere er det å iverksette effektive tiltak for å forhindre tyveri og bedrageri.

TIMOCOM GmbH har i samarbeid med OSCAR SCHUNCK AG & CO. KG utarbeidet en omfattende sjekkliste for virksomheter som gjør at du enklere kan kontrollere forretningspartnerens identitet før dere inngår avtaler. Vi anbefaler de ansvarlige medarbeiderne å laste ned og fylle ut sikkerhetskontrollskjemaet for å kontrollere hvor seriøs den aktuelle transporttjenesteleverandøren faktisk er.

Til toppen