Logistikk-trekløver: Samarbeid om implementering av intelligente grensesnitt

TIMOCOM og translogica støtter Quehenberger Logistics med automatisering av transportprosessene

Blant disse kundene er Quehenberger Logistics GmbH, som benytter Transport-dokumentasjonsstyringssystemet (TDMS) translogica fra TRANSLOGICA GmbH til administrasjon av interne logistikkprosesser, og kan se tilbake på et langt samarbeid om dette. For å betjene hele det europeiske markedet benytter Quehenberger seg av en annen innovativ familiebedrift: TIMOCOM. Quehenberger fokuserer på lønnsom utnyttelse av kapasiteten i sine 250 egne kjøretøyer og 520 000 m² lager- og logistikkarealer, og på å gjøre prosessene korte, automatiserte og oversiktlige.

Quehenberger Logistics GmbH

Vellykket digitalisering av transportprosesser ved hjelp av grensesnitt

"TIMOCOM har en høy stjerne i firmaet vår", forteller Christian Fürstaller, CEO & Managing Partner i Quehenberger Freight GmbH. "Begge bedriftene våre ønsker å være pionerer innen digitalisering. Dermed var det en enkel avgjørelse å satse på grensesnitt fra TIMOCOM."

Steven van Cauteren, TIMOCOMs Head of Key Account & Partner Management, legger til: "Vår kunde har som visjon å være den beste mellomstore logistikkbedriften i Sentral- og Øst-Europa. TIMOCOM har som visjon å skape en verden uten logistiske utfordringer. Vår ekspertise og våre løsninger i form av tre API-er bringer begge visjonene nærmere realiteten."

Hindringer i hverdagen som skyldes parallell bruk av ulike systemer, kan Quehenberger Logistics nå overvinne ved å bruke alle de tre grensesnittene.

Initiere og tildele oppdrag: Enkelt, digitalt og forpliktende

Implementeringen av fraktbørsgrensesnittet i translogica gjør det mulig for Quehenberger å overføre frakt- og lasteplasstilbud fra sitt eget TDMS til TIMOCOMs markedsplass med ett enkelt klikk. Resultatet: Dobbelt innlegging av informasjon unngås, det blir færre feil og større tids-, kostnads- og arbeidseffektivitet. Rekkevidden øker umiddelbart til over 45 000 potensielle forretningspartnere.
"Takket være det effektive arbeidet hos de to partnerne, har det oppstått en perfekt symbiose som har gitt fremragende resultater med korte utviklingsintervaller", sier Hansjörg Haller, CEO i TRANSLOGICA GmbH om samarbeidet. "Takket være samarbeidet med TIMOCOM og Translogica får brukerne et grensesnitt som er intuitivt å håndtere. Betjeningen kan sammenliknes med en internett-reiseportal, og man trenger bare noen få klikk for å kunne inngå en juridisk bindende kontrakt."

Grensesnitt som nøkkel til automatisering

Hittil har dette punktet ført til arbeidsintensive e-postutvekslinger mellom Quehenberger Logistics som oppdragsgiver og den enkelte oppdragstakeren. Nå tar transportoppdrag-grensesnittet som er integrert i translogica seg av oppdragstildelingen. Det tar også hånd om forsendelse av påkrevde dokumenter, f.eks. for transport av farlig gods, og muliggjør direkte oppdragstilsagn. Grensesnittet dokumenterer automatisk alle statusendringer i systemet. Dessuten sørger det for arkivering av relevante (stam-)data.
Her gir Quehenberger Logistics sine oppdragstakere viktig støtte: Tidligere måtte opplysninger fra e-postvedlegg overføres manuelt til det enkelte TMS-systemet. Takket være automatiseringen med grensesnittet unngås dette medieskiftet, og Quehenberger Logistics forenkler dermed de interne arbeidsprosessene for sine forretningspartnere.
"Bruken av systemet har gitt oss mange fordeler, særlig når det gjelder effektivitet. Takket være transportoppdrag-grensesnittet kan oppdrag nå sendes ut uten å måtte bytte mellom ulike medier. Den smarte integrasjonen i translogica implementerer dette med noen få klikk", forteller Christian Fürstaller begeistret. "Og når vi er i rollen som oppdragstaker, drar vi selv nytte av denne fordelen."

Helt frem til underleverandøren: Realtime visibility i transportkjeden

Hvor er varene? Når kommer de frem? Også for Quehenberger Logistics og deres oppdragspartnere er dette to av de viktigste spørsmålene når en avtalt transport utføres. Her bidrar grensesnittet Sporing. Det sender aktuelle GPS-data fra kjøretøyer som er frigitte for sporing til oppdragsgiveren i sanntid.
"Quehenberger Logistics vil også videreformidle sporingsnummeret til underleverandører for å sikre så god oversikt som mulig", sier Steven van Cauteren.
I praksis mottar kunden GPS-data fra de frigitte kjøretøyene automatisk i sitt eget TMS, og kan selv dessuten dele dem. TIMOCOM anbefaler derfor generelt å frigi sporingsdata for oppdragspartnere, da det skaper gjensidig tillit. Som IT- og dataspesialist fungerer TIMOCOM også som leverandører av data. Informasjonen som samles inn fra de 265 vanligste telematikkleverandørene vises for brukerne i deres vante arbeidsverktøy. Dessuten kan brukerne sammenlikne GPS-data fra translogica med den avtalte leveringstiden i planleggingsprogrammet. I neste trinn har dette programmet muligheten til å beregne ETA. En viktig merverdi som gir sikrere planlegging.

Konklusjon: Tre grensesnitt, en smidig transportprosess

TIMOCOM, translogica og Quehenberger Logistics er enige: Digitalisering og logistikk hører sammen, og fortsatt er ikke alle muligheter utnyttet.
"Når allerede bruken av våre grensesnitt Fraktbørs, Transportoppdrag og Sporing sørger for at transportprosessen flyter og ikke hindres ved viktige punkter, har bransjen mye å se frem til", sier Van Cauteren om fremtiden. Koronapandemien i 2020 har vist hvilket potensial digitalisering og automatisering har for logistikkbransjen. TIMOCOM vil fortsette å spille en nøkkelrolle i digitalisering av logistikken, og støtte sine kunder både med Smart Logistics-systemet som basis og med logistiske tillegg, f.eks. i form av grensesnitt.

Til toppen