Mega Pol Trans

Mega Pol Trans satser på TIMOCOM internasjonal inkasso

Transport utført, regning ubetalt

Eliza Wyrwich jobber i økonomi- og regnskapsavdelingen hos "Mega Pol Trans" i Pila. "Når det handler om penger, blir det aldri kjedelig. Det kan bli mye følelser. Når vi utfører transporttjenester, går vi ut fra at når vi har levert varen, vil betalingen også komme innen den avtalte fristen – som er ganske lang i utgangspunktet. Men det er slett ikke alltid tilfellet", forteller Wyrwich. Manglende betaling er et stort problem for transportbedriften. Driftsutgiftene er høye, og hvis det oppstår mange slike tilfeller, kan det oppstå økonomiske tap som i verste fall kan føre til konkurs. "Å gå rettens vei for å kreve inn penger, er et stort skritt. Det koster mye og tar lang tid. Vi er glade i kundene våre, men vi jobber ikke med veldedighet, og forventer å bli betalt for arbeidet vi gjør. Først ringer vi og sender e-post om betalingen. Hvis det ikke hjelper, og betalingskravet er entydig, søker vi hjelp hos TIMOCOM internasjonal inkasso. Vi har mye erfaring med å samarbeide med TIMOCOM, og i enkelte måneder har vi faktisk oversendt dem flere inkassooppdrag. Vi setter stor pris på denne tjenesten, ettersom kvoten på vellykkede saker ligger på opptil 86 prosent. Dessuten kan man fort regne seg frem til lønnsomheten: Hvis det er store summer, og man kan løse saken uten å gå rettens vei, lønner det seg å benytte seg av denne muligheten. Da sparer vi både tid og penger. Hvis det er snakk om lave summer, er det enda mer i vår interesse å ikke generere ytterligere kostnader. Og ettersom TIMOCOM internasjonal inkasso ikke er dyre, er dette den optimale måten å inndrive åpne fordringer på, eller å finne ut om det i det hele tatt er noen mulighet for å drive inn det utestående beløpet", sier Wyrwich.

Nyttig samarbeid med TIMOCOM

TIMOCOM internasjonal inkasso, som ledes av TIMOCOMs advokat Alexander Oebel, skrider til verket hvis betalingsfristen er utløpt, og alle kundens forsøk på inndriving ikke fører til resultater. Teamet holder tett kontakt med oppdragsgiveren, slik at de kan følge tett med på fremdriften i saken. Rask handling, tilgang til en stor informasjonsbase og erfaringen som TIMOCOM internasjonal inkasso har opparbeidet seg, gjør at kravet enten kan inndrives straks, eller man kan fastlegge den best mulige fremgangsmåten videre. "Det er svært viktig, ettersom fakturering er en viktig del av aktivitetene i en bedrift. Da er det bra å ikke være overlatt til seg selv. Hvis man tar for lett på dette, kan det bli svært dyrt", sier Wyrwich,

Konsekvenser for dårlige betalere

Effektiviteten i TIMOCOM internasjonale inkasso støttes av en enkel mekanisme: Hvis debitoren til tross for purringer og innsats fra TIMOCOMs side ikke er villig til å betale, mister de tilgangen til TIMOCOM-plattformen. Det er også en måte å verne om interessene til de over 135 000 TIMOCOM-brukerne. TIMOCOM legger stor vekt på ærlighet og redelighet i transportbransjen. For en bedrift kan det være smertefullt, men det er viktig for å skape den disiplinen som kreves for samhandling på transportplattformen. Til syvende og sist er det konsekvent handling som sørger for å opprettholde de høye standardene på TIMOCOM-plattformen.

Transportplattformen har en internasjonal karakter. For Eliza Wyrwich er det svært viktig at disse ubehagelige sakene kan løses av eksperter – og det på morsmålet, uten å måtte gå via utenlandske advokater. TIMOCOM internasjonal inkasso er som en ekstra avdeling hos Mega Trans Pol. De sørger for at alt går sin gang", forklarer hun. Når Wyrwich går fra jobb i firetiden, har hun fortsatt hodet fullt av ting som må gjøres, ikke minst i forbindelse med morgendagens aktiviteter – transportbransjen sover aldri, sies det. Men takket være inkasso internasjonal fra TIMOCOM har hun i det minste ett problem mindre å tenke på.

Til toppen