13.10.2015

Transportbarometer: Fraktoverskudd også i 3. kvartal

TimoCom registrerer enorm økning av tilbud

(2)

Erkrath, 13.10.2015 – For 3. kvartal 2015 viser TimoComs transportbarometer et frakt-/lasteromstilbud som tatt ut av læreboka. Med en fraktandel på 50,2 % og med 49,8 % tilgjengelig lasterom på det europeiske transportmarkedet, er forholdet nært opptil det som teoretisk sett er optimalt. Men det var store forskjeller mellom de enkelte månedene, og en overraskelse i starten av kvartalet.

Ved overgangen fra 2. til 3. kvartal var det et balansert frakt-/lasteromsforhold. I forbindelse med sommeren og ferieavviklingen i de fleste europeiske land, regnet mange eksperter med at fraktandelen på transportmarkedet ville synke. Men det skjedde ikke: I juli registrerte TimoCom et forhold mellom frakt og lasterom på 51:49. Mer frakt enn tilgjengelig lasterom i feriemåneden juli? Det hadde ikke skjedd siden 2011.

 

Forventninger om en sterk avslutning på året

I følge TimoComs transportbarometer ble denne trenden avbrutt i august – i første omgang. Ved slutten av måneden lå forholdet mellom frakt og lasterom på 45:55. Fraktandelen sank dermed sterkere enn i samme måned året før (fra 47 % til 44% i 2014). For TimoComs Chief Representative Marcel Frings kom ikke denne utviklingen som noen overraskelse: "Med seks prosentpoeng falt fraktandelen riktignok uforholdsmessig mye fra juli til august i år. I andre år har det vært mellom ett og tre prosentpoeng i denne perioden. Men vi har oppdaget en påfallende tendens: I år som har fraktoverskudd i juli, faller andelen sterkere i august – i 2011 var det for eksempel hele 12 prosentpoeng."

 

Allerede den første uken i september viste det seg imidlertid hvilken retning det ville gå i siste måned i 3. kvartal. Frakttilbudet på det europeiske transportmarkedet steg med fire prosent, og enda var ikke toppen nådd. For hele september lå forholdet mellom frakt og lasterom ifølge TimoComs transportbarometer på 55:45.


Totalt sett hadde 3. kvartal dermed igjen et lite fraktoverskudd. At to kvartaler etter hverandre ender på den måten, har ikke vært tilfelle på to år. Men Marcel Frings regner med en ny overraskelse i siste kvartal i 2015: "Et interessant spørsmål er om den aktuelle flyktningstematikken vil ha virkninger på økonomien og transportbransjen. Hvordan vil grensekontrollene påvirke transportstrømmen? I hvilken grad vil bekymringene og omsorgen for flyktningene lamme politikken? Dette er spørsmål som vil oppta oss i de kommende ukene og månedene. Likevel er perspektivet på 4. kvartal positivt. Jeg tror at starten blir en "gyllen høst" med mye frakt, som kan sammenliknes med 2013. For november tar jeg sjansen på en prognose om at måneden, i likhet med juli, igjen vil ha en fraktandel på transportmarkedet på over 50 %."

 

Uansett hvordan månedene frem til årsskiftet blir, er én ting verdt å merke seg: Med svingninger i fraktandelen på opptil 28 prosent har TimoComs transportbarometer vært svært bevegelig i året 2015. Men bak prosentstatistikken ser vi også en enorm vekst i både frakt- og lasteromstilbud i årets tre første kvartaler. I alt ble det lagt ut rundt 18 % flere tilbud i frakt- og lasteromsbørsen til TimoCom.

Last ned pressemelding
Til toppen